PROJEKT SIPVZ 1047p2006
DIGITALIZACE VÝUKY PROFILOVÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
- BIOLOGIE A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ZPRÁVA ORGANIZACE PODÍLEJÍCÍ SE NA OVĚŘENÍ
PŘENOSITELNOSTI PROJEKTU DO PRAXE

Organizace: Gymnázium Kadaň
příspěvková organizace
5. května 620
432 01 Kadaň
IČO 61342751

        Naše organizace byla podrobně seznámena s cíli a záměry projektu SIPVZ 1047P2006 už před podáním žádosti o dotaci.

Během trvání projektu jsme byli pravidelně informováni o průběhu práce a konzultovali jsme hlavně náplň jednotlivých multimediálních prezentací určených pro výuku předmětu biologie, který se vyučuje i na naší škole.

V dostatečném předstihu jsme byli obeznámeni s adresou www stránky projektu a mohli jsme tedy ověřovat fungování jednotlivých výstupů a využívat je už od začátku listopadu 2006. Formu výstupů projektu – multimediální prezentace vytvořené programem PowerPoint - považujeme za velmi vhodnou, protože tento program vlastní většina základních a středních škol v ČR v rámci kancelářského balíku MS Office a může tedy prezentace bez problémů využívat pro své potřeby a případně je i upravit podle svých osnov. Přenositelnost výstupů projektu je tedy velice vysoká a bezproblémová. Jednotlivé prezentace je možné promítat přímo z internetové stránky projektu (limitující je velké množství použitých obrázků a tím i doba stahování z internetu podle parametrů daného počítače a připojení), nebo je nakopírovat do vlastního počítače a pohodlně používat off-line.

Ředitelka naší školy a učitelé předmětu biologie se zúčastnili také prezentace projektu, která se konala 30. 11. 2006. Konstatovali jsme, že výstupy projektu mají vysokou obsahovou i formální úroveň a mají všechny předpoklady splnit cíle projektu – zkvalitnit výuku a více zaujmout a zainteresovat studenty. Mnohé z těchto prezentací běžně používáme v naší škole.

Za kvalitní a vyhovující považujeme také pořízenou ICT techniku, která kolegům ze SOŠS a SOU Kadaň umožnila modernizovat vybavení učebny biologie a vytvořila podmínky pro využívání výstupů projektu.

Všechny cíle projektu SIPVZ 1047P2006, proklamované řešitelským týmem v žádosti o dotaci, je možné považovat za plně a kvalitně splněné.

Datum                             : 5. ledna 2007

Příjmení, jméno a podpis     : Kožíšková Hana, PeadDr.
statutárního zástupce,
otisk razítka


Uvedený text je opisem vyjádření ověřovací organizace, kopii originálního textu s podpisem a razítkem najdete zde.


- Navštívili jste oficiální stránku projektu SIPVZ 1047P2006 SOŠS a SOU Kadaň.- 

Aktualizace: 10.01.2007

Tato stránka používá javascripty.

webmaster

Valid XHTML 1.0!