PROJEKT SIPVZ 1047p2006
DIGITALIZACE VÝUKY PROFILOVÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
- BIOLOGIE A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ČÁST BIOLOGIE
PŘEHLED POUŽITÝCH A JINÝCH ZDROJŮ K PROBLEMATICE
  
 literární prameny  

 1. Antonín, V., Kotlaba, F., Pouzar, Z.: Houby - česká encyklopedie. RDV, Praha, 2003

 2. Baer, W.: Biologické pokusy ve škole. SPN, Praha, 1975

 3. Bašovská, M. a kol.: Biologie pro 2.ročník gymnázií. SPN, Praha, 1985

 4. Bumerl Jiří a kol.: Biologie I. pro střední odborné školy. SPN, Praha, 1983

 5. Bumerl, J.: Biologie I. pro SZEŠ. SPN, Praha, 1985

 6. Bumerl, J., Hrabě, M.: Biologie 1 pro střední odborné školy. SPN, Praha, 1997

 7. Bumerl, J. a kol.: Biologie 2 pro střední odborné školy. SPN, Praha, 1997

 8. Daněk, G.: Zoologie. SPN, Praha, 1966

 9. Daněk, G.: Zoologie pro střední školy. SPN, Praha, 1978

 10. Dylevský, I., Trojan, S.: Somatologie I., II. Avicenum, Praha, 1990

 11. Hančová, H., Vlková, M.: Biologie v kostce pro střední školy. Fragment, 1999

 12. Jelínek, J.: Biologie prokaryot, nižších a vyšších rostlin, hub. Nakladatelství Olomouc, 1997

 13. Jelínek, K. a kol.: Přehled biologie. SPN, Praha, 1987

 14. Kincl, L., Kincl, M., Jarklová, J.: Biologie rostlin. Praha, Scientia, 1998

 15. Kincl, L., Kincl, M., Jarklová, J.: Biologie rostlin. Fortuna, Praha, 2000

 16. Kincl, L., Kincl, M., Jarklová, J.: Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií, Nakladatelství Fortuna, Praha, 2006

 17. Kol. autorů: Přehled biologie. SPN, Praha, 1987

 18. Kotlaba, F., Antonín, V.: Kapesní atlas hub. RDV, Praha, 2003

 19. Kubišta, V., RNDr.: Obecná biologie. Fortuna, 2000

 20. Jelínek, K. a kol. autorů: Přehled biologie. SPN, Praha, 1987

 21. Nováček, J.: Biologie pro střední zemědělské školy. Credit, Praha,1997

 22. Nováček, J.: Biologie. Credit, Praha, 1997

 23. Romanovský, A. a kol.: Obecná biologie. SPN, Praha, 1985

 24. Rozsypal, S., a kol.: Přehled biologie. SPN, Praha, 1987

 25. Rozsypal, S. a kol.: Přehled biologie. Pedagogické nakladatelství Scientia, Praha, 1998

 26. Verhoef – Verhallen, E.: Encyklopedie volně žijících živočichů. REBO Productions, 2001

 27. Wolf, R. a kol.: ABC Myslivosti. Orbis, Praha, 1977

 28. Zicháček, V.: Biologie živočichů. Nakladatelství Olomouc, 1997
   www stránky
  

www stránka Použito v prezentaci
http://www.bamed.cz Tkáně
http://www.biolib.cz Houby
Výtrusné rostliny
Plazi
Savci
Strunatci
http://www.biology.iastate.edu Ploštěnci
http://www.biology.webz.cz Rostlinná anatomie
http://biomikro.vscht.cz Rozmnožování rostlin
http://www.bioweb.uncc.edu Prvoci
http://www.birdlife.cz Ptáci
http://botanika.borec.cz Vyšší rostliny - výtrusné
http://botanika.wendys.cz Jednoděložné rostliny
Dvouděložné rostliny
http://botany.upol.cz Lišejníky
http://casopis.planetazvirat.cz Obojživelníci
http://celldivision.org Cytologie
Oplození
http://cellsalive.com Mitóza
Meióza
http://www.chiternkoi.baxx.net Ploštěnci
http://cs.wikipedia.org Cytologie
Mitóza
Meióza
Oplození
Systematická biologie
Obojživelníci
Paryby
Ptáci
Vývoj mnohobuněčných živočichů
Bakterie
Zásobní látky v rostlinných buňkách
Rostlinná anatomie
Rostlinná pletiva
Houby
Vyšší rostliny - výtrusné
Jednoděložné rostliny
Dvouděložné rostliny
http://www.csuchico.edu Ploštěnci
http://www.divelive.cz Strunatci
http://www.faf.cuni.cz Savci
Zásobní látky v rostlinných buňkách
http://www.foto-album.cz Členovci
http://www.hadi.wz.cz Plazi
http://www.herpetomania.com Obojživelníci
http://www.hlasek.cz Členovci
http://www.hmyz.net Členovci
Motýli
http://www.indiancorral.cz/sovy Ptáci
http://www.insect.cz Brouci
http://www.insektenfotos.de Členovci
Motýli
http://jedlehouby.blogspot.com Houby
http://www.kardio-motol.cz Tkáně
http://www.koala.net Savci
http://www.kralici.cz Savci
http://www.lf1.cuni.cz Tkáně
http://www.luc.edu Vývoj mnohobuněčných živočichů
http://www.microscopy-uk.org.uk Prvoci
http://www.motyli.cz Motýli
http://www.mrsmikulov.ic.cz Ryby
http://www.nasiptaci.cz Ptáci
http://www.national-geographic.com Paryby
http://www.natur.cuni.cz Mikroskopování
http://www.natura2000.cz Ptáci
http://www.natureblink.com Obojživelníci
http://www.naturfoto.cz Lišejníky
http://www.naturphotogallery.com Ptáci
http://www.obh.cz Včela medonosná
http://old.mendelu.cz Rostlinná pletiva
http://www.osel.cz Oplození
Kroužkovci
Včela medonosná
Savci
http://www.paru.cas.cz Ploštěnci
http://www.pelargonie.cz Rozmnožování rostlin
http://www.priroda.cz Systematická biologie
Včela medonosná
http://www.ptaci-chripka.cz Viry
http://rostliny.nikde.cz Jednoděložné rostliny
Dvouděložné rostliny
http://www.rozhlas.cz Ptáci
Savci
http://www.sci.muni.cz Cytologie
Mikroskopování
Rostlinná anatomie
Rostlinné orgány
Řasy
http://www.sinicearasy.cz Řasy
http://www.sitebelt.com Savci
Rostlinná pletiva
http://sklipkani-brouci.goliathus.cz Brouci
http://www.sweb.cz/zoologie Strunatci
http://www.szeshb.hbnet.cz Rostlinná anatomie
http://www.tatry.cz Lišejníky
http://www.tethys.cz Paryby
http://www.tfsoft.cz/photo Prvoci
http://www.ualr.edu Savci
Rostlinná pletiva
http://www.utm.edu Kroužkovci
http://www.volny.cz/richardhorcic Plazi
http://www.yoohoo.euweb.cz Bakterie
Houby
http://zoo.bf.jcu.cz Kroužkovci
http://www.zoopraha.cz Savci
PlaziZpět nahoru
 


- Navštívili jste oficiální stránku projektu SIPVZ 1047P2006 SOŠS a SOU Kadaň.- 

 

Tato stránka používá javascripty.

webmaster

Valid XHTML 1.0!