PROJEKT SIPVZ 1047p2006
DIGITALIZACE VÝUKY PROFILOVÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
- BIOLOGIE A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ČÁST BIOLOGIE
PREZENTACE (.PPS)
 

  ZOOLOGIE   BOTANIKA   GENETIKA   BIOLOGIE
ČLOVĚKA


OBECNÁ BIOLOGIE

 

PREZENTACE   POČET SNÍMKŮ
Mikroskopování   21
Cytologie   37
Oplození   23
Mitóza   28
Tkáně   47
Systematická biologie   13

   
   

Zpět nahoru
   
   

ZOOLOGIE

 

PREZENTACE   POČET SNÍMKŮ
Prvoci   36
Vývoj mnohobuněčných organizmů   31
Ploštěnci   26
Hlísti   25
Kroužkovci   15
Členovci   97
Včela medonosná 25
Brouci 32
Motýli 40
Strunatci 13
Paryby - žraloci 21
Ryby 25
Obojživelníci 32
Plazi 46
Ptáci 70
Savci 81


     
Zpět nahoru
     

BOTANIKA

 

PREZENTACE   POČET SNÍMKŮ
Viry   24
Bakterie   37
Sinice   22
Zásobní látky v rostlinných buňkách   17
Rostlinná anatomie   30
Rostlinná pletiva   40
Rostlinné orgány 20
Rozmnožování rostlin 29
Řasy 29
Lišejníky 16
Houby 61
Vyšší rostliny - výtrusné 26
Dvouděložné rostliny 88
Jednoděložné rostliny 46

     
Zpět nahoru
     

GENETIKA

 

PREZENTACE   POČET SNÍMKŮ
Nukleové kyseliny   23
Heterochromozomy   19
Mendelovy zákony   19

     

Zpět nahoru
     

BIOLOGIE ČLOVĚKA
  

PREZENTACE   POČET SNÍMKŮ
Antropogeneze   22
Kostra   25
Oběhová soustava   25
Trávicí soustava   37
Nervová soustava   37
Smyslová soustava   24
Dýchací soustava 17
Svaly 26
Močová soustava 12
Soustava pokryvu těla 16
Endokrinní soustava 15
Pohlavní soustava ženská 17
Pohlavní soustava mužská 15
Vývoj dítěte 17Zpět nahoru
 


- Navštívili jste oficiální stránku projektu SIPVZ 1047P2006 SOŠS a SOU Kadaň.- 

Aktualizace: 06.11.2012

Tato stránka používá javascripty.

webmaster

Valid XHTML 1.0!