ÚVOD AJ

PRŮBĚH VÝUKY

MAPA STRÁNEK

ZDROJE

NÁVOD

GRAMMAR

TOPICS

ESC

CONVERSATION

ZDROJE

 

 

1.

Baxter, C.: Scotland form The Air. Edinburgh, Lomond Books,1997.

 

2.

Belán, J.: Grammar practice 1 – cvičebnice anglické gramatiky pro začátečníky až mírně pokročilé. Brno, Nakladatelství Didaktis, 2002. Vydání druhé.

 

3.

Belán, J.: Grammar practice 2 – cvičebnice anglické gramatiky pro mírně až středně pokročilé. Brno, Nakladatelství Didaktis, 2002. Vydání druhé.

 

4.

Bridge – anglický časopis pro studenty. Ročník 0. – 8. Praha, Nakladatelství Bridge.

 

5.

Brinke, J.: Austrálie v obrazech. Praha, Komenium, 1989.

 

6.

Carter, R.: Cambridge. Longman Group Limited, 1986.

 

7.

Cox, T.: Wild America. Harlow, Longman Group UK Limited, 1990.

 

8.

D‘Arcy, A.-V.: Oxford. Longman Group Limited, 1983.

 

9.

Drake, J.: The University Town of Oxford, Andover, Pitkin Pictorials, 1991.

 

10.

Divy světa. Praha, Knižní klub, 1993.

 

11.

Eagle, S.: American Music. Harlow, Longman Group Limited, 1991.

12.

Escott, J.: New York. Oxford, Oxford University press, 1995.

13.

Friendship (Magazine for learners of English). Ročníky XIV. – XXVII. Bratislava, FLP.

14.

Hais, K.: Anglická gramatika. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991.

15.

Hammond, P.: Her Majesty’s Royal Palace and Fortress of the Tower of London. London, Royale Print Limited, 1987.

16.

Hello - English for Beginners (časopis). Ročníky  I. – XIV. Bratislava, FLP.

17.

Hill, D.: Scotland. Harlow, Longman Group Limited, 1986.

18.

Chudá, J. – Chudý, T.: Topics for English Conversation. Havlíčkův Brod, Nakladatelství Fragment.

19.

Chudý, T. – Chudá, J.: Some Basic Facts about the English Speaking Countries. Havlíčkův Brod, Nakladatelství Fragment, 1995.

20.

Innes-Smith, R.: Windsor Castle. Derby, English Life Publications Ltd., 1992.

21.

Karásek, O.: USA českýma očima. Praha, Sdružení MAC, spol. s .r. o., 1999.

22.

Laird, E.: American Homes. Harlow, Longman Group UK Limited, 1989.

23.

Laird, E.: Americans on the Move. Harlow, Longman Group UK Limited, 1989.

24.

Lipus, B.: Konverzační učebnice angličtiny. Třinec, Nakladatelství WORD, 1994.

25.

London Scene. Norwich, Jarrold Publishing, 1995.

26.

Londýn – turistický průvodce. Bratislava, Nakladatelství GEMINI, 1992.

27.

Maříková, M.: Angličtina 1 pre jazykové školy a kurzy. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990.

28.

Maříková, M.: Angličtina 2 pre jazykové školy a kurzy. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990.

29.

Maříková, M.: Angličtina 3 pre jazykové školy a kurzy. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989.

30.

Matthews, P.: A Tour around London. Herne Hill,Thoma Benacci Ltd, 1992.

31.

McDowall, D.: An Illustrated History of Britain. Harlow, Longman Group UK Limited, 1989.

32.

Moss, A. – Wolliams, J.: Americans at School. Harlow, Longman Group UK Limited, 1990.

33.

Murphy, R.: English Grammar In Use – A self-study reference and practice book for intermediate students. Cambridge University Press, 2000.

34.

O’Callaghan, B.: An Illustrated History of the USA. Harlow, Longman Group UK Limited, 1994.

35.

Odehnalová, J.: Reading Material for the Graduation Exam. Praha, PRÁH – Martin Vopěnka, 1995.

36.

Penning, B.: This Is San Francisco. Oxford, Heimenann English Language Teaching, 1992.

37.

Peters, S. – Gráf, T: Time To Talk 1. – učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy. Praha, Nakladatelství Polyglot, 2001.

38.

Peters, S. – Gráf, T: Time To Talk 2. – učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy. Praha, Nakladatelství Polyglot, 2002.

39.

Peters, S. – Gráf, T: Time To Talk 3. – učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy. Praha, Nakladatelství Polyglot, 2003.

40.

Peters, S. – Gráf, T.: Cvičebnice anglické gramatiky. Praha, Nakladatelství Polyglot, 1994.

41.

R & R – An English Magazine for You. Ročníky 1991/1992 – 2004/2005. Praha, Mgr. Vlasta Herinková.

42.

Rabley, S.: Customs and Traditions in Britain. Longman Group Limited, 1986.

43.

Royal Palaces, Andover, Pitkin Pictorials, 1991.

44.

Simmonds, T.: Stratford upon Avon. Bath, Unichrome (Bath) Ltd., 1991.

45.

Smith-Dlouhá, G. a kol: Anglická maturitní témata. Nakladatelství Infoa.

46.

Smith-Dlouhá, G. a kol: Maturitní anglické reálie. Nakladatelství Infoa.

47.

Steevens, J. P.: What’s What?, Belgium, Die Kuere N. V., 1990.

48.

Svobodová, S.: Infoa English Grammar Practice – 300 gramatických cvičení s klíčem. Dubicko, Agentury Infoa, 1997.

49.

Tomscha. T.: American Customs and Traditions. Harlow, Longman Group UK Limited, 1990.

50.

Tryml, S. – Gottheinerová, T.: Moderní učebnice angličtiny. Praha, NS Svoboda, 1997.

51.

Wilton-Smith, J.: City of Canterbury. Andover, Pitkin Pictorials, 1989.

52.

Zábojová, E. – Peprník, J. – Nangonová, S.: Angličtina pro jazykové školy I.. Praha, Nakladatelství Fortuna, 1994.

53.

Zábojová, E. – Peprník, J. – Nangonová, S.: Angličtina pro jazykové školy II.. Praha, Státní pedagogické nakladatelství , 1986.