ÚVOD AJ

PRŮBĚH VÝUKY

MAPA STRÁNEK

ZDROJE

NÁVOD

GRAMMAR

TOPICS

ESC

CONVERSATION

Mapa stránekMAPA STRÁNEK
 

Úvodní dokumenty Konverzace
Gramatika Reálie ESC
Každodenní život Encyklopedie ESC

 

 

úvodní dokumenty

 

ANGLICKÝ JAZYK index_aj.htm
MAPA PROJEKTU am.htm
ZDROJE az.htm
PRŮBĚH VÝUKY ap.htm
NÁVOD NA OBSLUHU an.htm

 

 

Zpět

 

 

GRAMATIKA – GRAMMAR ag.htm

 

 1.      Anglický jazyk

 

Téma

Učivo

Cvičení

htm

pdf

htm

pdf

Anglický jazyk – English Language

ag01a00.htm

ag01a00.pdf

x

x

Anglická abeceda – Spelling

ag01b00.htm

ag01b00.pdf

x

x

Anglická výslovnost – English Pronunciation

ag01c00.htm

ag01c00.pdf

x

x

 

2.      Podstatná jména  - Nouns

 

Téma

Učivo

Cvičení

htm

pdf

htm

pdf

Tvorba podstatných jmen

ag02a00.htm

ag02a00.pdf

ag02a00e.htm

ag02a00e.pdf

Rod podstatných jmen – Gender of Nouns

ag02b00.htm

ag02b00.pdf

ag02b00e.htm

ag02b00e.pdf

Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná – Countable and Uncountable Nouns

ag02c00.htm

ag02c00.pdf

ag02c00e.htm

ag02c00e.pdf

Množné číslo podstatných jmen – Plural of Nouns

ag02d00.htm

ag02d00.pdf

ag02d00e.htm

ag02d00e.pdf

Neurčitý člen – Indefinite Article

ag02e00.htm

ag02e00.pdf

ag02e00e.htm

ag02e00e.pdf

Určitý člen – Definite Article

ag02f00.htm

ag02f00.pdf

ag02e00e.htm

ag02e00e.pdf

Bezčlennost, nulový člen, nepřítomnost členu – Absence of Article

ag02g00.htm

ag02g00.pdf

ag02e00e.htm

ag02e00e.pdf

Pád podstatných jmen – Case of Nouns

ag02h00.htm

ag02h00.pdf

x

x

Přivlastňovací pád – Possessive Case

ag02i00.htm

ag02i00.pdf

ag02i00e.htm

ag02i00e.pdf

Podstatné jméno ve funkci přídavného – Noun as an Adjective

ag02j00.htm

ag02j00.pdf

ag02j00e.htm

ag02j00e.pdf

 

3.      Zájmena – Pronouns

 

Téma

Učivo

Cvičení

htm

pdf

htm

pdf

Ukazovací zájmena – Demonstrative Pronouns

ag03a00.htm

ag03a00.pdf

ag03a00e.htm

ag03a00e.pdf

Osobní zájmena – Personal Pronouns

ag03b00.htm

ag03b00.pdf

ag03b00e.htm

ag03b00e.pdf

Přivlastňovací zájmena nesamostatná – Possessive Adjectives

ag03c00.htm

ag03c00.pdf

ag03c00e.htm

ag03c00e.pdf

Přivlastňovací zájmena samostatná – Possessive Pronouns

ag03d00.htm

ag03d00.pdf

ag03d00e.htm

ag03d00e.pdf

Zvratná a zdůrazňovací zájmena – Reflexive and Emphasizing Pronouns

ag03e00.htm

ag03e00.pdf

ag03e00e.htm

ag03e00e.pdf

Reciproční zájmena – Reciprocal Pronouns

ag03f00.htm

ag03f00.pdf

ag03f00e.htm

ag03f00e.pdf

Tázací zájmena – Interrogative Pronouns

ag03g00.htm

ag03g00.pdf

ag03g00e.htm

ag03g00e.pdf

Vztažná zájmena – Relative Pronouns

ag03h00.htm

ag03h00.pdf

ag03h00e.htm

ag03h00e.pdf

Zájmena some, any, no – Pronouns Some, Any, No

ag03i00.htm

ag03i00.pdf

ag03i00e.htm

ag03i00e.pdf

Zájmena other, another – Pronouns Other, Another

ag03j00.htm

ag03j00.pdf

ag03j00e.htm

ag03j00e.pdf

Zájmena one, ones – Pronouns One, Ones

ag03k00.htm

ag03k00.pdf

ag03k00e.htm

ag03k00e.pdf

Zájmeno else – Pronoun Else

ag03l00.htm

ag03l00.pdf

ag03l00e.htm

ag03l00e.pdf

Zájmena all, each, every, everybody, whole – Pronouns All, Each, Every, Everybody, Whole

ag03m00.htm

ag03m00.pdf

ag03m00e.htm

ag03m00e.pdf

Zájmena either, neither – Pronouns Both, Either, Neither

ag03n00.htm

ag03n00.pdf

ag03n00e.htm

ag03n00e.pdf

Zájmena much, many, few, little, …- Pronouns Much, Many, Few, Little, …

ag03o00.htm

ag03o00.pdf

ag03o00e.htm

ag03o00e.pdf

 

4.      Číslovky – Numerals

 

Téma

Učivo

Cvičení

htm

pdf

htm

pdf

Základní číslovky – Cardinal Numerals

ag04a00.htm

ag04a00.pdf

ag04a00e.htm

ag04a00e.pdf

Vyjádření věku - Age

ag04b00.htm

ag04b00.pdf

ag04b00e.htm

ag04b00e.pdf

Řadové číslovky – Ordinal Numerals

ag04c00.htm

ag04c00.pdf

ag04c00e.htm

ag04c00e.pdf

Datum, letopočty, desetiletí - Date

ag04d00.htm

ag04d00.pdf

ag04d00e.htm

ag04d00e.pdf

Násobné číslovky

ag04e00.htm

ag04e00.pdf

ag04e00e.htm

ag04e00e.pdf

Vyjádření času v angličtině - Time

ag04f00.htm

ag04f00.pdf

ag04f00e.htm

ag04f00e.pdf

Základní početní výrazy – Arithmetic Expressions

ag04g00.htm

ag04g00.pdf

ag04g00e.htm

ag04g00e.pdf

Míry a váhy – Measures

ag04h00.htm

ag04h00.pdf

ag04h00e.htm

ag04h00e.pdf

Další problémy s číslovkami

ag04i00.htm

ag04i00.pdf

x

x

 

5.      Přídavná jména – Adjectives

 

Téma

Učivo

Cvičení

htm

pdf

htm

pdf

Stupňování přídavných jmen – Comparison of Adjectives

ag05a00.htm

ag05a00.pdf

ag05a00e.htm

ag05a00e.pdf

Srovnávání míry vlastností

ag05b00.htm

ag05b00.pdf

ag05b00e.htm

ag05b00e.pdf

Intenzifikace přídavných jmen – Intensification of Adjectives

ag05c00.htm

ag05c00.pdf

ag05c00e.htm

ag05c00e.pdf

Přídavné jméno ve funkci podstatného – Adjective as a Noun

ag05d00.htm

ag05d00.pdf

x

x

Tvorba přídavných jmen

ag05e00.htm

ag05e00.pdf

ag05e00e.htm

ag05e00e.pdf

Slovosled přídavných jmen – Royal Order of Adjectives

ag05f00.htm

ag05f00.pdf

ag05f00e.htm

ag05f00e.pdf

 

6.      Příslovce – Adverbs

 

Téma

Učivo

Cvičení

htm

pdf

htm

pdf

Rozdělení příslovcí

ag06a00.htm

ag06a00.pdf

x

x

Tvorba příslovcí

ag06b00.htm

ag06b00.pdf

ag06b00e.htm

ag06b00e.pdf

Frekvenční příslovce

ag06c00.htm

ag06c00.pdf

ag06c00e.htm

ag06c00e.pdf

Stupňování příslovcí – Comparison of Adverbs

ag06d00.htm

ag06d00.pdf

ag06d00e.htm

ag06d00e.pdf

Intenzifikace příslovcí – Intensification of adverbs

ag06e00.htm

ag06e00.pdf

ag06e00e.htm

ag06e00e.pdf

Příslovce ve tvaru přídavného jména po look, smell, taste, sound ,feel...

ag06f00.htm

ag06f00.pdf

ag06f00e.htm

ag06f00e.pdf

Významové odchylky příslovcí – Hard/Hardly

ag06g00.htm

ag06g00.pdf

ag06g00e.htm

ag06g00e.pdf

Příslovce so, such – So, Such

ag06h00.htm

ag06h00.pdf

ag06h00e.htm

ag06h00e.pdf

Příslovce as, like – As, Like

ag06i00.htm

ag06i00.pdf

ag06i00e.htm

ag06i00e.pdf

Použití good a well – Using Good and Well

ag06j00.htm

ag06j00.pdf

ag06j00e.htm

ag06j00e.pdf

Už (ne), ještě (ne)

ag06k00.htm

ag06k00.pdf

ag06k00e.htm

ag06k00e.pdf

 

7.      Předložky

 

Téma

Učivo

Cvičení

htm

pdf

htm

pdf

Předložky s časovými údaji – Prepositions of Time

ag07a00.htm

ag07a00.pdf

ag07a00e.htm

ag07a0e0.pdf

Předložky místa a směru – Prepositions of Place and Direction

ag07b00.htm

ag07b00.pdf

ag07b00e.htm

ag07b00e.pdf

 

8.       Spojky – Conjunctions

 

Téma

Učivo

Cvičení

htm

pdf

htm

pdf

Přehled spojek - Conjunctions

ag08a00.htm

ag08a00.pdf

ag08b00a.htm

ag08b00a.pdf

Spojka If – Conjunction If

ag08b00.htm

ag08b00.pdf

ag08b00e.htm

ag08b00e.pdf

Spojka Whether – Conjunction Whether

ag08c00.htm

ag08c00.pdf

ag08c00e.htm

ag08c00e.pdf

Spojka Although – Conjunction Although

ag08d00.htm

ag08d00.pdf

ag08d00e.htm

ag08d00e.pdf

Spojky When, While – Conjunctions When, While

ag08e00.htm

ag08e00.pdf

ag08e00e.htm

ag08e00e.pdf

Časové spojky – Time Conjunctions

ag08f00.htm

ag08f00.pdf

ag08f00e.htm

ag08f00e.pdf

Spojka That – Conjunction That

ag08g00.htm

ag08g00.pdf

ag08g00e.htm

ag08g00e.pdf

 

9.      Citoslovce - Interjections

 

Téma

Učivo

Cvičení

htm

pdf

htm

pdf

Citoslovce - Interjections

ag09000.htm

ag09000.pdf

ag09000e.htm

ag09000e.pdf

 

10. Slovesa – Verbs

 

Téma

Učivo

Cvičení

htm

pdf

htm

pdf

Pomocná slovesa – Auxiliary Verbs

To be

ag10a01.htm

ag10a01.pdf

ag10a01e.htm

ag10a01e.pdf

To have got

ag10a02.htm

ag10a02.pdf

ag10a02e.htm

ag10a02e.pdf

Způsobová slovesa – Modal Verbs

Modální slovesa s přítomným neurčitkem – Modal Verbs with Present Infinitive

ag10b01.htm

ag10b01.pdf

ag10b01e.htm

ag10b01e.pdf

Speciální použití slovesa have to

ag10b02.htm

ag10b02.pdf

ag10b02e.htm

ag10b02e.pdf

Modální slovesa s minulým neurčitkem – Modal Verbs with Past Infinitive

ag10b03.htm

ag10b03.pdf

ag10b03e.htm

ag10b03e.pdf

Opisné tvary modálních sloves

ag10b04.htm

ag10b04.pdf

ag10b04e.htm

ag10b04e.pdf

Vyjádření jistoty, možnosti, pravděpodobnosti pomocí modálních sloves

ag10b05.htm

ag10b05.pdf

ag10b05e.htm

ag10b05e.pdf

Přítomné časy – Present Tenses

Přítomný prostý čas – Present Simple Tense

ag10c01.htm

ag10c01.pdf

ag10c01e.htm

ag10c01e.pdf

Příčestí přítomné činné – Present Participle

ag10c02.htm

ag10c02.pdf

ag10c02e.htm

ag10c02e.pdf

Přítomný průběhový čas – Present Continuous Tense

ag10c03.htm

ag10c03.pdf

ag10c03e.htm

ag10c03e.pdf

Minulé časy – Past Tenses

Minulý prostý čas – Past Simple Tense

ag10d01.htm

ag10d01.pdf

ag10d01e.htm

ag10d01e.pdf

Minulý průběhový čas – Past Continuous Tense

ag10d02.htm

ag10d02.pdf

ag10d02e.htm

ag10d02e.pdf

Nepravidelná slovesa – Irregular Verbs

ag10d03.htm

ag10d03.pdf

ag10d03e.htm

ag10d03e.pdf

Vazba „used to“ – Used to

ag10d04.htm

ag10d04.pdf

ag10d04e.htm

ag10d04e.pdf

Předpřítomné časy – Present Perfect Tenses

Příčestí minulé trpné – Past Participle

ag10e01.htm

ag10e01.pdf

ag10e01e.htm

ag10e01e.pdf

Předpřítomný prostý čas – Present Perfect Simple Tense

ag10e02.htm

ag10e02.pdf

ag10e02e.htm

ag10e02e.pdf

Předpřítomný průběhový čas – Present Perfect Continuous Tense

ag10e03.htm

ag10e03.pdf

ag10e03e.htm

ag10e03e.pdf

Předminulé časy – Past Perfect Tenses

Předminulý prostý čas – Past Perfect Simple Tense

ag10f01.htm

ag10f01.pdf

ag10f01e.htm

ag10f01e.pdf

Předminulý průběhový čas – Past Perfect Continuous Tense

ag10f02.htm

ag10f02.pdf

ag10f02e.htm

ag10f02e.pdf

Budoucí časy – Future Tenses

Blízký budoucí čas – Be Going To

ag10g01.htm

ag10g01.pdf

ag10g01e.htm

ag10g01e.pdf

Budoucí prostý čas – Future Simple Tense

ag10g02.htm

ag10g02.pdf

ag10g02e.htm

ag10g02e.pdf

Budoucí průběhový čas – Future Continuous Tense

ag10g03.htm

ag10g03.pdf

ag10g03e.htm

ag10g03e.pdf

Budoucí dokonavý prostý čas – Future Perfect Simple Tense

ag10g04.htm

ag10g04.pdf

ag10g04e.htm

ag10g04e.pdf

Budoucí dokonavý průběhový čas – Future Perfect Continuous Tense

ag10g05.htm

ag10g05.pdf

ag10g05e.htm

ag10g05e.pdf

Jiné problémy se slovesy

Frázová slovesa – Phrasal Verbs

ag10h01.htm

ag10h01.pdf

ag10h01e.htm

ag10h01e.pdf

Slovesa smyslového vnímání

ag10h03.htm

ag10h03.pdf

ag10h03e.htm

ag10h03e.pdf

Trpný rod – Passive Voice

Trpný rod sloves – Passive Voice of Verbs

ag10i01.htm

ag10i01.pdf

ag10i01e.htm

ag10i01e.pdf

Vazba have st done – Have st. Done

ag10i02.htm

ag10i02.pdf

ag10i02e.htm

ag10i02e.pdf

Slovesný způsob - Mood

Oznamovací způsob

ag10j01.htm

ag10j01.pdf

ag10j01e.htm

ag10j01e.pdf

Rozkazovací způsob pro 2. osobu

ag10j02.htm

ag10j02.pdf

ag10j02e.htm

ag10j02e.pdf

Rozkazovací způsob pro 1. a 3. osobu

ag10j03.htm

ag10j03.pdf

ag10j03e.htm

ag10j03e.pdf

Přítomný podmiňovací způsob – Present Conditional

ag10j04.htm

ag10j04.pdf

ag10j04e.htm

ag10j04e.pdf

Minulý podmiňovací způsob – Past Conditional

ag10j05.htm

ag10j05.pdf

ag10j05e.htm

ag10j05e.pdf

Neurčitek - Infinitive

Slovesa vyžadující neurčitek (s TO, bez TO) – Verbs with infinitive

ag10k01.htm

ag10k01.pdf

ag10k01e.htm

ag10k01e.pdf

Vazba předmětu s neurčitkem – Object with Infinitive

ag10k02.htm

ag10k02.pdf

ag10k02e.htm

ag10k02e.pdf

Vazba podmětu s neurčitkem – Subject with Infinitive

ag10k03.htm

ag10k03.pdf

ag10k03e.htm

ag10k03e.pdf

Neurčitek po TOO, ENOUGH

ag10k04.htm

ag10k04.pdf

ag10k04e.htm

ag10k04e.pdf

Be supposed to + neurčitek – Be Supposed to + Infinitive

ag10k05.htm

ag10k05.pdf

ag10k05e.htm

ag10k05e.pdf

Gerundium - Gerund

Gerundium – Gerund

ag10l01.htm

ag10l01.pdf

ag10l01e.htm

ag10l01e.pdf

 

11. Syntax

 

Téma

Učivo

Cvičení

htm

pdf

htm

pdf

Slovosled – Word Order

Oznamovací věta – Declarative Sentence

ag11a01.htm

ag11a01.pdf

x

x

Tázací věta – Interrogative Sentence

ag11a02.htm

ag11a02.pdf

x

x

Věta se dvěma předměty – Sentence with Two Objects

ag11a03.htm

ag11a03.pdf

ag11a03e.htm

ag11a03e.pdf

Zvolací věty – Exclamatory Sentences

ag11a04.htm

ag11a04.pdf

ag11a04e.htm

ag11a04e.pdf

Otázka - Question

Zjišťovací otázka – General Question

ag11b01.htm

ag11b01.pdf

ag11b01e.htm

ag11b01e.pdf

Doplňovací otázka – Special Question

ag11b02.htm

ag11b02.pdf

ag11b02e.htm

ag11b01e.pdf

Doplňovací otázka na podmět

ag11b03.htm

ag11b03.pdf

ag11b03e.htm

ag11b03e.pdf

Záporná zjišťovací otázka – Negative General Question

ag11b04.htm

ag11b04.pdf

ag11b04e.htm

ag11b04e.pdf

Tázací dovětkyQuestion tags

ag11b05.htm

ag11b05.pdf

ag11b05e.htm

ag11b05e.pdf

Replay question

ag11b06.htm

ag11b06.pdf

ag11b06e.htm

ag11b06e.pdf

Zápor

Jeden zápor ve větě

ag11c01.htm

ag11c01.pdf

ag11c01e.htm

ag11c01e.pdf

Nutnost vyjádření podmětu

Formální podmět – THERE IS/ARE

ag11d02.htm

ag11d02.pdf

ag11d02e.htm

ag11d02e.pdf

Jiné problémy

Slovesa změny stavu

ag11e01.htm

ag11e01.pdf

ag11e01e.htm

ag11e01e.pdf

Předmět - Object

ag11f01.htm

ag11f01.pdf

x x

Vsuvky – Parenthetical Elements

ag11g01.htm

ag11g01.pdf

ag11g01e.htm

ag11g01e.pdf

Já také, Já také ne - So, do I, Neither do I

ag11h01.htm

ag11h01.pdf

ag11h01e.htm

ag11h01e.pdf

Vedlejší věty - Clauses

Vedlejší věty podmětné  - Subject Clauses

ag11i01.htm

ag11i01.pdf

ag11i01e.htm

ag11i01e.pdf

Vedlejší věty předmětné – Object Clauses

ag11i02.htm

ag11i02.pdf

ag11i02e.htm

ag11i02e.pdf

Vedlejší věty přívlastkové vztažné omezovací – Attributive Defining Relative Clauses

ag11i03.htm

ag11i03.pdf

ag11i03e.htm

ag11i03e.pdf

Vedlejší věty přívlastkové vztažné popisné – Attributive Non-Defining Relative Clauses

ag11i04.htm

ag11i04.pdf

ag11i04e.htm

ag11i04e.pdf

Vedlejší věty příslovečné – Adverbial Clauses

ag11i05.htm

ag11i05.pdf

x x

Vedlejší věty příslovečné časové – Adverbial Clauses of Time

ag11i06.htm

ag11i06.pdf

ag11i06e.htm

ag11i06e.pdf

Vedlejší věty příslovečné podmínkové reálné – Adverbial Clauses of Open Condition

ag11i07.htm

ag11i07.pdf

ag11i07e.htm

ag11i07e.pdf

Vedlejší věty příslovečné podmínkové nereálné – Adverbial Clauses of Rejected Condition

ag11i08.htm

ag11i08.pdf

ag11i08e.htm

ag11i08e.pdf

Vedlejší věty příslovečné účelové se stejným podmětem v hlavní a vedlejší větě – Adverbial Clauses of Purpose I.

ag11i09.htm

ag11i09.pdf

ag11i09e.htm

ag11i09e.pdf

Vedlejší věty příslovečné účelové s nestejným podmětem v hlavní a vedlejší větě – Adverbial Clauses of Purpose II.

ag11i10.htm

ag11i10.pdf

ag11i10e.htm

ag11i10e.pdf

Vedlejší věty přípustkové – Adverbial Clauses of Concession

ag11i11.htm

ag11i11.pdf

ag11i11e.htm

ag11i11e.pdf

Vedlejší věty příčinné – Adverbial Clauses of Cause or Reason

ag11i12.htm

ag11i12.pdf

ag11i12e.htm

ag11i12e.pdf

Vedlejší věty přací – Wish Clauses

ag11i13.htm

ag11i13.pdf

ag11i13e.htm

ag11i13e.pdf

Nepřímá řeč, souslednost časů – Reported Speech

ag11j01.htm

ag11j01.pdf

ag11j01e.htm

ag11j01e.pdf

Nepřímá otázka – Reported Question

ag11k01.htm

ag11k01.pdf

ag11k01e.htm

ag11k01e.pdf

 

12. Interpunkce – Punctuation

 

Téma

Učivo

Cvičení

htm

pdf

htm

pdf

Interpunkce - Punctuation

ag12a00.htm

ag12a00.pdf

ag12a00e.htm

ag12a00e.pdf

Psaní velkých písmen

ag12b00.htm

ag12b00.pdf

ag12b00e.htm

ag12b00e.pdf

 

 

Zpět

 

  

KONVERZAČNÍ TÉMATA – KAŽDODENNÍ ŽIVOT

TOPICS – EVERYDAY LIFE at.htm

  

Téma

Učivo

Cvičení

Projekty

htm

pdf

htm

pdf

htm

pdf

Naše rodina – Our Family

at01.htm

at01.pdf

at01e.htm

at01e.pdf

at01p.htm

at01p.pdf

Můj denní režim, můj volný čas – My Daily Routine, My Hobbies

at02.htm

at02.pdf

at02e.htm

at02e.pdf

at02p.htm

at02p.pdf

Životopis - Curriculum Vitae

at03.htm

at03.pdf

at03e.htm

at03e.pdf

at03p.htm

at03p.pdf

Mladá generace a její problémy – Young Generation and Their Problems

at04.htm

at04.pdf

at04e.htm

at04e.pdf

at04p.htm

at04p.pdf

Problémy současného světa – The World’s Problems

at05.htm

at05.pdf

at05e.htm

at05e.pdf

at05p.htm

at05p.pdf

Bydlení v ČR, Velké Británii a USA - Housing

at06.htm

at06.pdf

at06e.htm

at06e.pdf

at06p.htm

at06p.pdf

Město, ve kterém žiji, studuji – My Town

at07.htm

at07.pdf

at07e.htm

at07e.pdf

at07p.htm

at07p.pdf

Kultura – Culture

at08.htm

at08.pdf

at08e.htm

at08e.pdf

at08p.htm

at08p.pdf

Oblékání a móda – Clothes and Fashion

at09.htm

at09.pdf

at09e.htm

at09e.pdf

at09p.htm

at09p.pdf

Školní systém České republiky – The School System of the CR

at10.htm

at10.pdf

at10e.htm

at10e.pdf

at10p.htm

at10p.pdf

Mé plány do budoucnosti – My Future Career

at11.htm

at11.pdf

at11e.htm

at11e.pdf

at11p.htm

at11p.pdf

Svátky a tradice v České republice – Holidays and Traditions in the CR

at12.htm

at12.pdf

at12e.htm

at12e.pdf

at12p.htm

at12p.pdf

Stravování, gastronomie v ČR, Velké Británii a USA – Food, Gastronomy

at13.htm

at13.pdf

at13e.htm

at13e.pdf

at13p.htm

at13p.pdf

Nákupy - Shopping

at14.htm

at14.pdf

at14e.htm

at14e.pdf

at14p.htm

at14p.pdf

Sporty a hry – Sports and Games

at15.htm

at15.pdf

at15e.htm

at15e.pdf

at15p.htm

at15p.pdf

Zdraví a nemoci, zdravý způsob života – Health and Diseases

at16.htm

at16.pdf

at16e.htm

at16e.pdf

at16p.htm

at16p.pdf

Doprava - Transportation

at17.htm

at17.pdf

at17e.htm

at17e.pdf

at17p.htm

at17p.pdf

Cestování - Travelling

at18.htm

at18.pdf

at18e.htm

at18e.pdf

at18p.htm

at18p.pdf

Kalendář, podnebí, počasí – Calendar, Climate, Weather

at19.htm

at19.pdf

at19e.htm

at19e.pdf

at19p.htm

at19p.pdf

Příroda - Nature

at20.htm

at20.pdf

at20e.htm

at20e.pdf

at20p.htm

at20p.pdf

Zemědělství - Agriculture

at21.htm

at21.pdf

at21e.htm

at21e.pdf

at21p.htm

at21p.pdf

Věda a technika – Science and Technology

at22.htm

at22.pdf

at22e.htm

at22e.pdf

at22p.htm

at22p.pdf

Ochrana životního prostředí – Environment

at23.htm

at23.pdf

at23e.htm

at23e.pdf

at23p.htm

at23p.pdf

Česká republika – The Czech Republic

at24.htm

at24.pdf

at24e.htm

at24e.pdf

at24p.htm

at24p.pdf

Praha - Prague

at25.htm

at25.pdf

at25e.htm

at25e.pdf

at25p.htm

at25p.pdf

 

 

 Zpět

  

 

KONVERZACE – CONVERSATION ac.htm

 

Téma

Učivo 

Cvičení 

htm

pdf

htm

pdf

Pozdravy při setkání a loučení - Greetings

ac01.htm

ac01.pdf

   

Oslovení – Modes of Address

ac02.htm

ac02.pdf

   

Představování - Introductions

ac03.htm

ac03.pdf

   

Blahopřání - Congratulations

ac04.htm

ac04.pdf

   

Dorozumění – Making Oneself Understood

ac05.htm

ac05.pdf

   

Loučení - Parting

ac06.htm

ac06.pdf

   

Poděkování - Thanks

ac07.htm

ac07.pdf

   

Návrh - Suggesting

ac08.htm

ac08.pdf

   

Rada - Advice

ac09.htm

ac09.pdf

   

Omluvy - Apologies

ac10.htm

ac10.pdf

ac10e.htm

ac10e.pdf

Souhlas, nesouhlas – Agreement, Disagreement

ac11.htm

ac11.pdf

   

Spokojenost, nespokojenost - Satisfaction, dissatisfaction

ac12.htm

ac12.pdf

   

Překvapení - Surprise

ac13.htm

ac13.pdf

   

Lítost - Regret

ac14.htm

ac14.pdf

   

Váhání - Hesitation

ac15.htm

ac15.pdf

   

Strach – Anxiety

ac16.htm

ac16.pdf

   

Rozpaky – Indignation

ac17.htm

ac17.pdf

   

Ujištění, slib – Assurance, Promises

ac18.htm

ac18.pdf

   

Omyly, chyby – Errors, Mistakes

ac19.htm

ac19.pdf

   

Vyjádření soustrasti - Condolences

ac20.htm

ac20.pdf

   

Pozvání – Invitation

ac21.htm

ac21.pdf

   

Žádost o dovolení – Asking for Permission

ac22.htm

ac22.pdf

   

Žádost o něco – Asking for things

ac23.htm

ac23.pdf

   

Vánoční přání – Christmas Greetings

ac24.htm

ac24.pdf

   

Psaní dopisů, pohledů – Letters, Postcards

ac25.htm

ac25.pdf

   

Anglická přísloví – English Proverbs

ac26.htm

ac26.pdf

   

Anglické idiomy – English Idioms

ac27.htm

ac27.pdf

ac27e.htm

ac27e.pdf

Telefonování - Phoning

ac28.htm

ac28.pdf

ac28e.htm

ac28e.pdf

 

 

Zpět
 

 

REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ

TOPICS – ENGLISH SPEAKING COUNTRIES ae.htm

    

Téma

Učivo

Cvičení

Projekty

htm

pdf

htm

pdf

htm

pdf

Spojené království Velké Británie

a Severního Irska - The UK

ae01.htm

ae01.pdf

ae01e.htm

ae01e.pdf

ae01p.htm

ae01p.pdf

Londýn – London

ae02.htm

ae02.pdf

ae02e.htm

ae02e.pdf

ae02p.htm

ae02p.pdf

William Shakespeare

ae03.htm

ae03.pdf

ae03e.htm

ae03e.pdf

ae03p.htm

ae03p.pdf

Školní systémy Velké Británie

a USA – British and American Educational Systems

ae04.htm

ae04.pdf

ae04e.htm

ae04e.pdf

ae04p.htm

ae04p.pdf

Svátky a tradice ve Velké Británii

a USA – Holidays and traditions in the UK and the USA

ae05.htm

ae05.pdf

ae05e.htm

ae05e.pdf

ae05p.htm

ae05p.pdf

Spojené státy Americké – The USA

ae06.htm

ae06.pdf

ae06e.htm

ae06e.pdf

ae06p.htm

ae06p.pdf

New York – New York

ae07.htm

ae07.pdf

ae07e.htm

ae07e.pdf

ae07p.htm

ae07p.pdf

Washington - Washington

ae08.htm

ae08.pdf

ae08e.htm

ae08e.pdf

ae08p.htm

ae08p.pdf

Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou – British and American English

ae09.htm

ae09.pdf

ae09e.htm

ae09e.pdf

ae09p.htm

ae09p.pdf

Kanada - Canada

ae10.htm

ae10.pdf

ae10e.htm

ae10e.pdf

ae10p.htm

ae10p.pdf

Austrálie - Australia

ae11.htm

ae11.pdf

ae11e.htm

ae11e.pdf

ae11p.htm

ae11p.pdf

Nový Zéland – New Zealand

ae12.htm

ae12.pdf

ae12e.htm

ae12e.pdf

ae12p.htm

ae12p.pdf

 

 

Zpět

 

 

ENCYKLOPEDIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ index. htm

  

ÚVODNÍ OBRAZOVKA :   OBSAH HLAVNÍCH KAPITOL – obsah.htm

                                               UVÍTACÍ STRÁNKA – welcome.htm

                                               POHYBLIVÝ PROUŽEK - esc.htm

 

Téma

SOUBOR

htm

Společné informace o anglicky mluvících zemích

common.htm

Zeměpisné rozložení anglicky mluvících zemí

com-geog.htm

Seznam anglicky mluvících zemí

com-list.htm

Anglický jazyk

com-lang.htm

Mezinárodní organizace

com-orga.htm

 

 

Austrálie – úvodní stránka

australi.htm

Austrálie – základní údaje

aus_bas.htm

Austrálie – zeměpisné poměry

aus_goeg.htm

Austrálie – obyvatelstvo

aus_people.htm

Austrálie – dějiny

aus_history.htm

Austrálie – správa země, politický systém

aus_gov.htm

Austrálie – ekonomika

aus-economy.htm

Austrálie – zajímavá místa

aus_places.htm

Austrálie – vzdělávání

aus_schools.htm

Austrálie – píseň Waltzing Matilda

aus_song.htm

Austrálie - zvířata

aus_animals.htm

 

 

Kanada – úvodní stránka

canada.htm

Kanada – základní údaje

can-bas.htm

Kanada – zeměpisné poměry

can-geog.htm

Kanada – správa země, politický systém

can-gov.htm

Kanada – obyvatelstvo

can-peop.htm

Kanada – ekonomika

can-econ.htm

Kanada – dějiny

can-hist.htm

Kanada – zajímavá místa

can-plac.htm

Kanada – vzdělávání

can-scho.htm

 

 

Nový Zéland – úvodní stránka

new.htm

Nový Zéland – základní údaje

nz-bas.htm

Nový Zéland – zeměpisné poměry

nz-geog.htm

Nový Zéland – správa země, politický systém

nz-gov.htm

Nový Zéland – obyvatelstvo

nz-peopl.htm

Nový Zéland – ekonomika

nz-econo.htm

Nový Zéland – dějiny

nz-histo.htm

Nový Zéland – zajímavá místa

nz-place.htm

Nový Zéland – vzdělávání

nz-schoo.htm

Nový Zéland – zvířata

nz-fauna.htm

 

 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska – úvodní stránka

uk.htm

UK – základní údaje

uk-bas.htm

UK – zeměpisné poměry

uk-geog.htm

UK – obyvatelstvo

uk-people.htm

UK – dějiny

uk-history.htm

UK - správa země, politický systém

uk-gov.htm

UK – ekonomika

uk-economy.htm

UK – Anglie

uk-england.htm

UK – Skotsko

uk-scotland.htm

UK - Wales

uk-wales.htm

UK - Londýn

uk-london.htm

Londýn – dějiny

lon-hist.htm

Londýn – průmysl

lon-indu.htm

Londýn – doprava

lon-tran.htm

Londýn – památky

lon-plac.htm

Londýn – parky

lon-park.htm

Londýn – kultura

lon-cult.htm

Londýn – nakupování

lon-shop.htm

Londýn – školy

lon-scho.htm

Londýn – sport

lon-spor.htm

Londýn - okolí

lon-envi.htm

UK – William Shakespeare

uk-shakespe.htm

UK – vzdělávání

uk-schools.htm

UK – svátky a tradice

uk-holidays.htm

UK – každodenní život

uk-life.htm

Bydlení

housing.htm

Stravování

food.htm

Nákupy

shopping.htm

Volný čas

leisuret.htm

Sporty a hry

sports.htm

Práce

work.htm

Sociální zabezpečení

welfare.htm

Tisk a média

press.htm

Náboženství

religion.htm

Počasí

weather.htm

Jak se do UK dostat

gettogb.htm

Kdy v UK bydlet

stayingb.htm

Symboly

symbols.htm

Policie

police.htm

Skotské tradice

scottish.htm

 

 

Spojené státy americké – úvodní stránka

usa.htm

USA – základní údaje

usa-bas.htm

USA – zeměpisné poměry

usa-geog.htm

USA – obyvatelstvo

usa-peop.htm

USA – dějiny

usa-hist.htm

USA - prezidenti

usa-pres.htm

USA - správa země, politický systém

usa.gove.htm

USA – ekonomika

usa-econ.htm

USA – státy

usa-stat.htm

Alabama

alabama.htm

Alaska

alaska.htm

Arizona

arizona.htm

Arkansas

arkansas.htm

California

californ.htm

Colorado

colorado.htm

Connecticut

connect.htm

Delaware

delaware.htm

Florida

florida.htm

Georgia

georgia.htm

Hawaii

hawaii.htm

Idaho

idaho.htm

Illinois

illinois.htm

Indiana

indiana.htm

Iowa

iowa.htm

Kansas

kansas.htm

Kentucky

kentucky.htm

Louisiana

louisiana.htm

Maine

maine.htm

Maryland

maryland.htm

Massachusetts

massachu.htm

Michigan

michigan.htm

Minnesota

minnes.htm

Mississippi

mississi.htm

Missouri

missouri.htm

Montana

montana.htm

Nebraska

nebraska.htm

Nevada

nevada.htm

New Hampshire

newhamps.htm

New Jersey

newjerse.htm

New Mexico

newmexic.htm

New York

newyork.htm

North Carolina

north.htm

North Dakota

northdak.htm

Ohio

ohio.htm

Oklahoma

oklahoma.htm

Oregon

oregon.htm

Pennsylvania

pennsyl.htm

Rhode Island

rhodeisl.htm

South Carolina

south.htm

South Dakota

southdak.htm

Tennessee

tenness.htm

Texas

texas.htm

Utah

utah.htm

Vermont

vermont.htm

Virginia

virginia.htm

Washington

washingt.htm

West Virginia

westvirg.htm

Wisconsin

wisconsi.htm

Wyoming

wyoming.htm

USA – zajímavá místa

usa-plac.htm

USA - příroda

usa.natu.htm

USA – New York

usa-new.htm

USA - Washington

usa-wash.htm

USA – San Francisco

usa-sf.htm

USA – vzdělávání

usa-scho.htm

USA – svátky a tradice

usa-holi.htm

USA – každodenní život

usa.life.htm

Rodinný život

family.htm

Bydlení

housing.htm

Stravování

food.htm

Nákupy

shopping.htm

Doprava

transport.htm

Práce

work.htm

Sociální zabezpečení

welfare.htm

Zábava

music.htm

Festivaly, slavnosti

festivals.htm

Sporty a hry

sports.htm

Tisk a média

press.htm

Měna, míry a váhy

currency.htm

Džíny

jeans.htm

USA – zvířata

usa-anim.htm

 

Zpět