TRAVELLING

 

 

Travelling by plane Hotel Projects

Travelling by train Picture dictionary PDF version

Hitch-hiking Holiday postcards Menu Topics

Border crossing Exercises, revision

 

 

TRAVELLING BY PLANE

 

Informace o letu

Flight Information

V kolik hodin letí letadlo do Prahy?

What time does the Prague plane leave?

Kdy letí v neděli letadla do Prahy?

What times do the planes fly to Prague

 

on Sunday?

Ve které dny létá letadlo do Prahy?

What days does the Prague plane fly?

Ve které dny létají letadla Britských

What days do British Airlines operate

 

 

Aerolinií do Toronta?

services to Toronto?

Je to přímý let?

Is it a nonstop flight?

Je to s mezipřistáním?

Is there any intermediate landing?

Jak dlouho trvá let?

How long does the flight take?

- Asi sedmdesát minut.

- About seventy minutes.

Kdy má letadlo přílet do Prahy?

What time does the plane arrive in Prague?

- V deset hodin místního času.

- At ten o‘clock of the local time.

 

 

Rezervace letenek

Booking Air-Tickets

Chtěl bych si rezervovat dvě místa

I would like to book two seats on

v letadle do Prahy …

the Prague plane ….

- na dnes.

- for today.

- na příští pondělí.

- for next Monday.

- na pozítří.

- for the day after tomorrow.

- na příští týden.

- for next week.

Chtěl bych si rezervovat místa na

I would like to book some seats on the

zítřejší letadlo do Londýna v pět hodin.

London plane for tomorrow morning at five.

- Kolik letenek potřebujete?

- How many seats do you need?

- Tři.

- Three.

- Jakou třídu chcete?

- What class would you like?

- Chtěl bych turistickou třídu.

- I would like tourist class.

- Obyčejné nebo zpáteční?

- Single or return?

- Obyčejné, prosím.

- Single, please.

- Pro dospělé nebo pro děti?

- For adults or for children?

 

 

- Prosím jednu letenku pro dospělé

- One air-ticket for adults and two for children.

a dvě pro děti.

       

- Jak se jmenujete?

- What is your name, please?

- Můžete mi to hláskovat?

- Could you spell it for me?

- Jakou máte adresu?

- What is your address?

- Jaké je vaše telefonní číslo?

- What is your telephone number?

Kde mohu koupit letenky?

Where can I buy (get) air-tickets?

Prosím, dvě letenky na letadlo do

Please, book two air-tickets for the London

Londýna, vyzvednu si je zítra.

plane for me. I will call for them tomorrow.

Máte ještě volná místa na dnešek?

Are there any seats for today‘s flight?

- Lituji, linka je už obsazena.

- Sorry, the flight is fully booked.

- Hlaste se v kanceláři aerolinií.

- Will you please report at the air-line office.

- Mohu vás zařadit na čekací listinu.

- I can put you (your name) on the waiting list.

Je nějaká jiná možnost?

Is there any alternative?

Kolik stojí letenka turistické třídy?

How much is an air-ticket, tourist class, please?

Zaplatím při vyzvednutí letenek.

I will pay when I collect the tickets.

V kolik hodin musím být odbaven?

What time do I have to check-in at the airport?

- Hodinu před odletem.

- An hour before your plane leaves.

 

  

Odbavení

Check-in

Kde jsou odbavovací přepážky?

Where are check-in counters?

 

     

Mám tento kufřík.

I have got this suitcase.

Máme s sebou tato zavazadla.

We have got this luggage.

Jaká je povolená hmotnost zavazadla?

What is the allowed weight for luggage?

Co se platí za nadváhu?

What si the charge for excess weight?

Kolik to váží?

How much does it weight?

Máte pět kilo nadváhy.

There is five kilograms overweight.

 

 

Tady jsou přívěšky na zavazadla

There are the luggage tags and your

a tady je vaše palubní vstupenka.

 

boarding card, please.

 

 

   

Vyplňte tento formulář.

Fill in this form, please.

Máte nějaké příruční zavazadlo?

Have you any hand luggage?

Chci si to vzít s sebou jako příruční

I want to take it with me as a hand luggage.

zavazadlo.

 

Cena tohoto zavazadla je 40 liber.

This luggage is worth forty pounds.

 

 

EXAMPLE

 

A:

Good morning. This is the PANAM booking office. What can I do for you?

B:

I would like to book seats on the New York plane for tomorrow.

A:

What is your name, sir?

B:

My name is …

A:

Will you spell it for me, please?  …  And what is your address?

B:

2548, Hillary Street, Prague.

A:

How many tickets would  you like?

B:

Two.

A:

For adults or for children?

B:

For adults only.

A:

What class?

B:

I would like the tourist class, nonsmokers. How much is it?

A:

25,000 crowns the return ticket and 15 000 the single one.

B:

Thank you, I‘ll take two single tickets. I‘ll collect them and pay tomorrow.

 

 

BOARDING  CARD AND LANDING CARD

 

 

 

 

 

 

Back to the top


 

TRAVELLING BY TRAIN

 

Promiňte, kde je tu nádraží?

Excuse me, where is the railway station?

Promiňte, jak se dostanu na nádraží?

Excuse me, how can I get to the railway station?

Z kterého nádraží jedou vlaky do Bristolu?

Which railway station do the trains for Bristol

 

depart from?

 

Informace

Information

Osobní vlak.

Passenger train. Slow train.

Rychlík.

Express train. Fast train.

Nákladní vlak.

Goods train.

 

 

Kdy jede vlak do Londýna?

What time does the London train leave?

- Rychlík odjíždí v pět ráno.

- The express train leaves at five a.m.

- Vlak do Londýna jezdí každých

- The train to London runs every

dvacet minut.

      

   

 

- Vlak do Londýna má deset minut zpoždění.

- The train to London is ten minutes delayed.

- Vlak do Londýna odjíždí v deset

- Departure of the London train is

hodin dvacet pět minut.

scheduled for ten o‘clock twenty-five minutes.

Kdy jede první ranní vlak do Bristolu?

What time does the first morning train

 

leave for Bristol?

Kdy jede poslední rychlík zpět do Londýna?

When is the last express train back to London?

 

 

Ujel mi vlak.

I have missed my train.

Kdy odjíždí příští vlak do Londýna?

When does the next train for London leave?

Je to přímý vlak?

Is it a through train?

Kde musím přestupovat?

Where do I have to change?

Zastavuje ten vlak v … ?

Does the train call at …?

Jak dlouho tam vlak stojí?

How long does the train stop there?

Máme v Londýně přímé spojení do …?

Is in London an immediate connection for …?

Jak dlouho tam musíme čekat?

How long do we have to wait there?

Jsou v tom vlaku … ?

Are there … on this train?

- spací vagóny

- sleeping cars

- lehátkové vozy

- couchette cars

Je tam jídelní vůz?

Is there a dinning car (restaurant) on the train?

Má rychlík v pět hodin přímé vagóny

Are there through carriages to Bristol on

do Bristolu?

the five o‘clock express?

 

      

Kupování jízdenky

Buying a Ticket

Kde se prodávají jízdenky?

Where is the booking-office, please?

Kde je pokladna číslo dvacet?

Where is the booking-office number twenty?

Kde si mohu koupit jízdenky?

Where can I get tickets, please?

Prosím jednu …. do Oxfordu.

I would like  …. to Oxford.

- obyčejnou jízdenku první třídy

- a first class single ticket

- dvě jízdenky druhé třídy

- two second class single tickets

- dvě zpáteční  jízdenky

- two  return tickets (returns)

- obyčejnou jízdenku

- a single ticket

- poloviční jízdenku

- a half ticket

- tři jízdenky druhé třídy s místenkami

- three tickets and seat reservations

 

for the second class

- jednu místenku první třídy

- one first-class seat reservation

Kolik stojí první třída do Londýna?

How much is the first class to London?

Mohu dostat nějakou levnější jízdenku?

Can I get a cheaper ticket?

Musím mít místenku na vlak 446 do

Must I have a seat reservation for the eight

Londýna v osm hodin?

o‘clock train number 446 to London?

Kde je tady místenková kancelář?

Where is the seat reservation office?

Mohu tady dostat místenky?

Can I get seat reservations here?

Chtěl bych čtyři místenky na rychlík do

I would like four seats on the five o‘clock

Londýna v pět hodin.

express train to London.

Chtěl bych si rezervovat místo …

I would like to reserve …

- u okna.

- a window seat.

- u dveří.

- a corridor seat.

- ve směru jízdy.

- a seat facing the engine.

- v oddělení pro nekuřáky.

- a seat in a nonsmoker.

- v oddělení pro kuřáky.

- a seat in a smoking compartment.

- horní lůžko.

- an upper berth.

- dolní lůžko.

- a lower berth.

- lehátko.

- a couchette.

Chtěl bych si rezervovat lístek na jméno…

I‘d like to make a reservation for a ticket

 

in the name of ….

Chtěl bych si rezervovat jedno lůžko na

I‘d like to book a berth for Monday express

pondělní rychlík do Londýna.

train to London.

Je nějaká sleva pro děti?

Is there any discount for children?

 

 

TRAIN TICKET

 

 

 

EXAMPLE

 

A: Good afternoon, madam. Can I help you?

B: When does next train to London leave?

A: At three fifteen, it‘s in two hours.

B: I would like two tickets then.

A: Single or return?

B: Single. First class.

A: Would you like the window or corridor seats, please?

B: The window ones, please. I think they are better and we like to admire the country.

A: Here you are.

B: How much are they?

A: 55 pounds 48 pence.

B: Thank you. Good bye.

A: Good bye.

 

 

Na nástupišti

On the platform

Na které nástupiště přijede rychlík

Which platform for the express train from

z Birminghamu?

Birmingham?

Ze kterého nástupiště jede vlak do

Which platform does the London train

Londýna?

leave from?

Je tohle vlak do Londýna?

Is this the London train?

Promiňte, jak se dostanu na nástupiště

Excuse me, how can I get to platform

číslo dvacet?

number twenty?

Promiňte, kde jsou přímé vozy do Bathu?

Excuse me, where are the through

 

carriages to Bath?

- Vpředu.

- In front.

- Vzadu.

- At the back.

- Uprostřed.

- In the middle.

Vlak mi jede za pět minut.

My train leaves in five minutes.

Ujel mi vlak.

I have missed my train.

Kdy jede další vlak do Londýna?

When is the next train to London?

Jak dlouho tu vlak stojí?

How long does the train stop here?

Vlak čeká na připojení do Liverpoolu.

The train waits for the Liverpool connection.

Vlak do Readingu stojí na prvním

The Reading train is standing at platform

nástupišti a je připraven k odjezdu.

one and is ready to depart.

Na druhé nástupiště přijede rychlík do

The next arrival at platform two will be

Londýna, pravidelný odjezd v osm

the eight o‘clock London express

hodin. Vlak zastavuje v …

train calling at …

Vlak z Londýna, pravidelný příjezd

The London train scheduled for eight

v osm hodin dvacet minut bude asi

o‘clock twenty minutes will be about

pět minut opožděn.

five minutes delayed.

 

 

On a train

Ve vlaku

Promiňte, je tu volné místo?

Excuse me, is there a free seat here?

- Myslim, že to místo v rohu je volné.

- The corner seat is free, I think.

Promiňte, je to místo u okna volné?

Excuse me, is that window seat free?

- Obávám se, že ne.

- I‘m afraid, it isn‘t.

- To místo vedle je volné.

- But the next seat is free.

Je to místo obsazené?

Is this seat taken?

Promiňte, toto je moje místo, mám

Excuse me, this is my seat, I have got

místenku.

a seat reservation.

- Omlouvám se, já mám číslo …

- Oh, I am sorry. I have got number …

Je to oddělení pro nekuřáky ?

Is this a nonsmoker compartment?

Tady je oddělení pro kuřáky.

This is a smoking compartment.

Mohu tady kouřit?

May I smoke here?

Kde je můj lůžkový vůz?

Which is my sleeper?

 

    

Pomohl byste mi, prosím, s touto taškou?

Would you please help me with this bag?

- Samozřejmě, rád.

- Of course, with pleasure.

Prosím vás, pomohl byste mi zvednout

Will you please help me to lift up my

zavazadla nahoru?

luggage on the rack?

- Ano, samozřejmě.

- Yes, of course.

Mohu strčit tu tašku pod sedado.

May I shove the bag under the seat?

Mohu položit svůj kufr na váš?

My I put my suitcase on top of yours?

 

   

Nevadilo by vám, kdybych …

Would you mind if I ….

- otevřel okno?

- opened the window?

- zavřel okno?

- closed the window?

- zapnul topení?

- turned on the heating?

- vypnul topení?

- turned off the heating?

- na chvíli otevřel dveře?

- opened the door for a while?

- odešel na chvíli?

- went out for a while?

- si zakouřil?

- had a smoke?

Dovolíte, zavřu to okno.

Let me close the window.

Mohu otevřít okno?

May I open the window?

Je tu silný průvan.

It is rather draughty in here.

 

    

Smím si půjčit vaše noviny?

May I borrow your newspaper?

Půjčil byste mi na chvíli vaše noviny?

May I borrow your newspaper for a while?

- Děkuji.

- Thank you.

- Prosím.

- You are welcome.

Prosím vás, mohl byste mi podržet místo?

Would you keep the seat for me, please?

Mohl byste mi na chvíli pohlídat tašku?

Would you keep an eye on my bag for

 

a few minutes?

Jdu si zakouřit na chodbu.

I will have a smoke in the corridor.

Hned jsme zpátky.

I will be back in no time.

 

   

Jdu něco sníst do jídelního vozu.

I‘m going to the dining car for a snack.

Kde je jídelní vůz?

Where is the restaurant car?

- V zadní části vlaku.

- In the rear part of the train.

- Je to čtvrtý vagón směrem dozadu/ dopředu.

- It is four carriages back/up.

Podávají teď nějaké jídlo?

Do they serve any meal now?

V kolik hodin začínají podávat oběd?

What time do they start to serve lunch?

Oběd se podává od … do ….

Dinner is being served from … to …

Je možnost obsluhy v kupé.

The tray service is possible.

 

    

Jízdenky, prosím?

Tickets, please.

- Zde, prosím.

- Here you are.

Přistoupil někdo?

Any more tickets, please?

 

   

Kde jsme teď?

Where are we now?

Kdy budeme v … ?

When do we arrive in … ?

Zastavuje ten vlak v … ?

Does this train stop at …?

Jak dlouho tam budeme stát?

How long will we stay here?

Jak dlouho budeme stát v … ?

How long will we stay at … ?

Jedeme na čas?

Are we on time?

Co je to za stanice?

What station is this?

Máme zpoždění?

Are we late?

Doženeme zpoždění?

Will we make up for the delay?

 

    

Ve které stanici vystupujete?

Which stop are you getting off?

Já budu vystupovat v …

I will get off at …

 

     

Neopírejte se o dveře.

Do not lean against the door.

Nevyklánějte se z okna.

Do not lean out of the window.

 

 

Back to the top

 

 

HITCH-HIKING - CESTOVÁNÍ STOPEM

 

Kam jedete?

Where are you going?

Jedete směrem na Dover?

Are you going in the direction for Dover?

Vzal byste mě do Doveru?

Can you give me a lift to Dover?

- Prosím, nastupte si.

- Get in, please.

- Sedněte si vedle mě.

- Sit by me.

- Sedněte si dozadu.

- Sit at the back.

- Položte si to na zadní sedadlo.

- Put it on the back seat.

- Kde vám mám zastavit?

- Where shall I drop you?

Nechte mě vystoupit na ….

Please drop me where  (at, in) …

Zastavte mi tu.

Pull up, I‘ll get out here.

Děkuji za svezení.

Thanks for the lift.

 

 

Back to the top


 

BORDER CROSSING

 

Pasová kontrola

Passport Inspection

Připravte si pas ke kontrole.

Prepare your passport for inspection.

Mohu vidět váš pas?

May I see your passport?

 

   

Zde jsou mé cestovní doklady.

Here are my travel documents.

Zde jsou mé doklady.

Here are my papers.

Zde je můj …

Here is my ….

- pas

- passport.

- vstupní vízum.

- entry visa.

- tranzitní vízum.

- transit visa.

- výjezdní doložka.

- exit visa.

- očkovací průkaz.

- vaccination certificate.

- mezinárodní osvědčení pro motorová vozidla.

- international certificate for motor vehicles.

 

    

Mluvíte anglicky,

Do you speak English?

- Ano, trochu.

- Yes, a little.

 

       

Proč jste přijel do Velké Británie?

What is the purpose of your visit to GB?

- Je to služební cesta.

- It‘s a business trip.

- Jsem tady služebně (obchodně).

- I am here on business.

- Individuální turistika.

- Independent travel.

- Byl jsem pozván k návštěvě mého přítele.

- I have been invited to stay with my friend.

 

    

Cestujete sám?

Are you travelling alone?

- Ne, s manželkou.

- No, with my wife.

 

      

Jak dlouho se zdržíte?

How long are you going to stay?

- Jen šest dnů.

- For six days only.

- Asi čtrnáct dnů.

- For about fortnight.

 

     

Už jste byl ve Velké Británii?

Have you been to Great Britain before?

- Ne, nikdy.

- No, never.

- Ne, dosud ne.

- No, not yet.

- Ano, byl.

- Yes, I have.

- Ano, před dvěma roky.

- Yes, two years ago.

 

           

Povolení vám končí za dva týdny.

Your permit expires in two weeks.

Vaše vízum ztrácí platnost za měsíc.

Your visa expires in a month.

Chcete-li zůstat déle, musíte požádat

If you want to stay longer you must apply

o prodloužení.

for an extension.

 

          

Nesmíte přijmout žádné zaměstnání

You are not allowed to take up any

ve Spojeném království.

employment in the U.K.

 

            

Váš pas je v pořádku.

Your passport is in order.

Doufám, že se vám bude u nás líbit.

I hope you will enjoy your stay here.

 

 

EXAMPLE

 

A:

Good morning, sir. Fill in your landing card, please. What is the purpose of your

 

visit  to our country?

B:

I want to spend some time here.

A:

Have you got a work permit?

B:

No, I haven‘t. I just want to spend my holidays here. I am a tourist.

A:

How long do you intend to stay here?

B:

Two weeks.

A:

Have you been here before?

B:

No, not yet. (No, never. Yes, I have. Yes, three years ago.)

A:

May I see your passport?

B:

Here it is.

A:

Thank you, sir. I hope you‘ll enjoy your stay here. Good bye.

B:

Good bye.

 

 

Celní prohlídka

Customs Examination

Čí je ten velký kufr?

Whose is this large suitcase?

Která zavazadla jsou vaše?

Which is your luggage?

Vezete nějaké dárky?

Are you bringing any gifts?

Máte něco k proclení?

Have you got anything to declare?

Mám jen věci osobní potřeby.

I have only personal effects.

- Ne, nic.

- No, nothing.

- Ano, mám. Tohle je dárek.

- Yes, I have. This is a gift.

- Mám několik dárků pro přátelé.

- I have got several gifts for my friends.

- Platí se za to?

- Do I have to pay duty on it?

Co máte v té kabele?

What is in that bag?

- Mám ji otevřít?

- Shall I open it?

- Chcete, abych ji otevřel?

- Do you want me to open it?

- Pouze své osobní věci.

- Nothing but my personal belongings.

- To je vše pro mou osobní potřebu.

- Everything is for my personal use.

Vezete nějaké cizí valuty?

Have you got any  foreign currency?

- Ano, asi padesát liber.

- Yes, about fifty pounds.

- Mám pouze tisíc českých korun.

- I have only 1000 Czech crowns.

Tohle jsou všechna vaše zavazadla?

Is this all your luggage?

- Ano, to je všechno, co mám.

- Yes, that‘s all I have.

Otevřete zavazadlový prostor.

Open the boot, please.

To je bez cla.

That‘s duty-free.

Dobrá.

Well.

To je všechno, pane. Děkuji.

Well, that‘s all, sir. Thank you.

 

EXAMPLE

 

A:    Good morning, sir. Customs examination here. Will you read this list, please?

       Have you got anything to declare?

B:    No, nothing.

A:    Any cigarettes or spirits?

B:    Only for my own use.

A:    Is this all your luggage? Please, open this black suitcase.

B:    Yes, it is. There are just presents for my family here.

A:    That‘s allright. Thank you.

 

 

Back to the top


 

HOTEL

 

Můžete mi říct, kudy se jde k hotelu Star?

Can you tell me the way to the Star Hotel?

Kde je hotel International?

Where is the International Hotel?

Můžete mi doporučit nějaký levný

Can you recommend me a cheap hotel

hotel blízko centra?

near the centre?

Můžete mi doporučit nějaký jiný hotel?

Can you recommend me some other hotel?

Je hotel International drahý?

Is the International (hotel) expensive?

 

               

Objednávání pokoje

Booking the room

Objednal jsem si tu pokoj na jméno…

I have made a reservation here in the name of …

Zamluvil jsem si u vás pokoj na jméno …

I have booked a room at your hotel in

 

the name of …

Objednal jsem si telefonicky jednolůžkový

I have made a reservation by phone for

pokoj na jméno …

a single room in the name of …

- telegraficky.

- by wire.

- doporučeným dopisem.

- by registered letter.

- faxem, e-mailem.

- by fax, by e-mail.

Rád bych si objednal pokoj.

I would like to book a room at your hotel.

Ubytování bylo objednáno dopisem.

Accommodation was reserved by letter.

Rezervovali jsme vám pokoj číslo 125.

We have reserved for you room number  125.

 

    

Máte volné pokoje?

Have you got any vacancies?

- Jsme zcela obsazeni.

- We are fully booked up.

- Všechny pokoje jsou obsazené.

- All rooms are occupied.

- Lituji, máme všechno obsazeno.

- Sorry, we are full up.

 

  

Jaký pokoj byste si přál?

What kind of room would  you like?

Jaký pokoj si přejete?

What room would you like?

Chtěl bych ….

I would like ….

Mohu dostat …

Can I have …

- pokoj s kouplenou?

- a room with a bath?

- pokoj bez koupelny?

- a room without a bath?

- pokoj se sprchou?

- a room with a shower?

- jeden jednolůžkový s příslušenstvím?

- one single room with bathroom and lavatory?

- jednolůžkový pokoj?

- a single room?

- dvoulůžkový pokoj?

- a double room?

- pokoj s přistýlkou?

- a room with an extra bed?

- pokoj s dětskou přistýlkou?

- a room with a child‘s cot?

- apartmá?

- a suite?

- sousedící pokoje?

- adjoining rooms?

- propojené pokoje?

- communicating rooms?

 

   

Mohu si ten pokoj prohlédnout?

May I see the room?

Ano, líbí se mi, vezmu si ho.

Yes, I like it, I will take it.

Ten pokoj se mi nelíbí, chtěl bych …

I don‘t like the room, I‘d like …

- větší pokoj.

- a larger room.

- menší pokoj.

- a smaller room.

- světlejší pokoj.

- a room with more light.

- pokoj s balkónem.

- a room with a balcony.

- pokoj ve vyšším patře.

- a room on a higher floor.

- pokoj v nižším patře.

- a room on a lower floor.

- levnější pokoj.

- a cheaper room.

- pokoj s vyhlídkou na město.

- a room with the view of the city/town.

- pokoj s vyhlídkou na jezero.

- a room with the view of the lake.

- pokoj s vyhlídkou na hory.

- a room with the view of the mountains.

- pokoj s vyhlídkou na moře.

- a room looking out on the sea.

- pokoj s vyhlídkou do parku.

- a room facing the park.

Na jak dlouho?

For how long?

- Na jednu noc.

- For one night.

- Na dva dny.

- For two days.

- Do soboty.

- Till Saturday.

- Do zítřka.

- Till tomorrow.

Váš pas, prosím.

Your passport, please.

Vyplňte, prosím, tento formulář.

Will you fill in this form, please?

Vyplňte tento registrační formulář.

Will you fill in this registration form?

Vyplňte prázdná místa.

Fill in the blanks.

 

              

Ubytování

Accommodation

Váš pokoj je v pátém patře.

Your room is on the fifth floor.

Cena pokoje je bez snídaně.

The price of the room doesn‘t include breakfast.

Snídaně je zahrnuta v ceně pokoje.

Breakfast is included in the price of the room.

Prosím si klíč od pokoje číslo …

May I have the key to the room number …

Tady máte klíč.

Here is your key.

Je zde výtah?

Is there a lift here?

Výtah je vpravo / vlevo.

The lift is to the right / left.

Zavazadla mám v autě.

I have my luggage in the car.

Prosím, dejte mi je odnést do pokoje

Will you have my luggage sent up to room

číslo pět.

number five, please?

Přejete si ráno vzbudit?

Would you like to be called in the morning?

Vzbuďte mne prosím v šest hodin.

Wake me up at six o‘clock, please.

 

                 

Služby

Services

Mohu si objednat do pokoje snídani?

May I order breakfast to my room?

Kde se podávají jídla?

Where do you serve meals?

Odkdy se podává snídaně?

From what time is breakfast served?

Kde je tu restaurace?

Where is the restaurant here?

- bar (noční bar).

- the bar (night bar)?

- vinárna?

- the winebar?

- sauna?

- the sauna?

- bazén?

- the swimming pool?

- fitnes centrum?

- the fitness center?

Mohu odtud poslat dopis?

May I leave a letter here?

Můžete poslat tenhle telegram?

Will you send off this telegram for me, please?

Máte pro mě nějaké dopisy?

Any mail for me, please?

Je tu nějaká směnárna?

Is there an exchange office here?

Chtěl bych si vyměnit dolary.

I would like to change dollars, please.

Chtěl bych telefonovat na číslo …

I would like to ring up the number …

Dovolíte, abych si odtud zatelefonoval?

May I use your phone?

Netelefonoval mi někdo?

Any calls for me?

 

         

Mohl bych si dát vyprat košili?

Could I have my shirt laundered?

Mohl bych si dát vyžehlit kalhoty?

Could I have my trousers pressed?

Potřebuji vyčistit oblek.

My suit needs brushing.

Potřebuji vyleštit boty.

My shoes need polishing.

 

            

Stížnosti

Complaints

Promiňte, dala jste mi špatný klíč,

Excuse me, you have given me a wrong

nejdou otevřít dveře.

key, I can‘t open the door.

 

           

V mém pokoji nefunguje topení.

The heating in my room is out of order.

- nefunguje televize.

The TV in my room doesn‘t work.

- nejsou žádné ručníky.

There are no towels in my room.

- nefunguje klimatizace.

The airconditioning in my room doesn‘t work.

- nejdou zavřít dveře.

The door in my room  doesn‘t close.

- nejde dobře zavřít okno.

The window in my room doesn‘t close properly.

- neteče teplá voda.

There is no hot water in my room.

- kape kohoutek.

The water tap in my room is dripping.

- je ucpané umyvadlo.

The wash-basin is blocked.

- nefunguje elektrická zásuvka.

The plug in my room is broken.

- je ucpaný klozet.

The toilet in my room is blocked.

- nefunguje sprcha.

The shower in my room is out of order.

- nesvítí noční lampa.

The bed-side lamp in my room is out of order.

- nesvítí světlo.

The light in my room isn‘t working.

- nejde zavřít skříň.

The wardrobe in my room won‘t shut.

- nefunguje telefon.

The telephone in my room isn‘t working.

- je takový hluk, že nemůžu spát.

There is such a noise in my room that I can’t slep.

Můžete mě přestěhovat do jiného pokoje.

Can you transfer me to another room?

Můj pokoj není v pořádku.

My room is not in good condition.

 

      

Odchod z hotelu

Leaving the Hotel

Odjíždím zítra ráno.

I‘m leaving tomorrow morning.

Rád bych se odhlásil z pobytu

I would like to check out and settle my

a vyrovnal svůj hotelový účet.

account.

Do které hodiny mám uvolnit pokoj?

By what time do I have to check out?

Připravte mi účet.

Prepare the bill for me.

Mohu zaplatit účet?

May I settle the account?

Spočítala byste mi můj účet?

Would you make out my bill, please?

Chtěl jsem platit v hotovosti, ale nemám

I wanted to pay in cash but I haven‘t got

u sebe dost peněz.

enough money on me.

Je započtena obsluha?

Is service included?

Jsou započteny všechny poplatky?

Are all extras included?

Tato částka je za jídlo, na které jste

This amount is for the meals you signed for.

podepsal účty.

      

Tato částka je za mezinárodní telefonické

That‘s for the international calls that you

hovory, které jste měl z pokoje.

made from your room.

Mohu platit turistickým šekem?

Will traveller‘s cheques be all right?

Můžete mi zavolat taxi?

Can you arrange a taxi for me?

Prosím vás, zavolejte mi taxi.

Would you call a taxi for me, please?

Mohla byste poslat pro má zavazadla?

Will you have my luggage sent down for, please?

Nechal jsem je ve svém pokoji.

I have left it in my room.

 

 

EXAMPLES

A:

Can I have a single room with a shower, please?

B:

Certainly, sir. How long  will you be staying?

A:

Only the night.

A:

Good morning, Hilton Hotel here. What can I do for you?

B:

I would like to book a room for my holidays at your hotel.

A:

What is your name, please?

B:

My name is Newton.

A:

Will you spell it for me, please?

B:

Yes, of course. ….

A:

What is your address?

B:

1234 Mississippi Street, Beverly Hills, WRF675 Los Angeles.

A:

What date do you want the room for?

B:

I would like to go to you on July 15th and stay for two weeks.

A:

That‘s O.K. We have free rooms. Single or double?

B:

A double room with a bath if possible. And with a view of the sea.

A:

Yes, it‘s possible. A am booking  the room number 205 for you.

 

It‘s on the second floor.

B:

It would be wonderful. And how much is that room?

A:

Fifty pounds for bed and breakfast.

B:

Thank you very much.

A:

You were welcome.

A:

I want a single room for the night.

B:

Have you booked it, sir?

A:

No, I haven‘t.

B:

I‘m sorry, sir, but we are full up now.

 

 

REGISTRATION FORM

 

 

 

 

Back to the top


 

PICTURE DICTIONARY

 

Hotel Camping Seaside

 

Back to the top


 

HOLIDAY POSTCARDS

 

 

 

I am sending my warmest greetings from Italy to you and your family. We are having a good time here.

Best wishes from Robert and Sue

 

 

 

 

 

Many best greetings from our trip to the High Tatras. We are having  a wonderful time here. The sun is shining all the time and the mountains are beautiful.

Love, Margaret and Andrew

 

 

 

 

 

Back to the top