MINULÝ PRŮBĚHOVÝ ČAS - EXERCISES

 

 

Back to the lesson PDF version Menu Grammar

 

 

E1/ DOPLŇTE SLOVESA VE SPRÁVNÉM TVARU

 

1.

The children were frightened because it (get) dark.

2.

Nicholas (sit) in a corner with a book.

3.

I told him that he (read) in bad light.

4.

While I (learn) to drive I had one accident.

5.

We (stand) at the bus stop. I asked her what bus she (wait) for.

6.

Gerald ate nothing for lunch because he (diet). He said that he (try) to lose 5 kilos.

7.

Where they (live) when you saw them last?

8.

I was alone in the house at that time because Mrs Smith (shop) and Mr Smith (work) in the garage.

9.

My wife and I (talk) about you the other day.

10.

When I first met her she (study) painting.

 

 

E2/ PŘELOŽTE MINULÝM PRŮBĚHOVÝM ČASEM

 

1.

V neděli odpoledne svítilo sluníčko.

2.

Mluvili jsme spolu dvě hodiny.

3.

Včera večer v osm hodin jsem seděl v kině.

4.

Celý večer zpívali.

5.

Včera měla Sarah na sobě svůj nový svetr.

6.

Studenti poslouchali jeho přednášku.

7.

V pátek celý den pršelo.

8.

Dnes ráno v deset hodin jsem si četl knihu na zahradě.

9.

Dlouho jsme na něj čekali.

10.

Celý den na ni myslel.

11.

Co jsi dělal v sobotu odpoledne?

12.

Co studoval Michael minulý rok?

13.

O čem jste si povídali tak dlouho?

14.

Kde jsi v tom momentě seděl ?

15.

Proč jsi plakala včera ráno?

16.

Jak dlouho jste včera pracovali?

17.

Na koho tam Petr čekal?

18.

Ležel v posteli, protože ho bolela hlava.

19.

Připravovala oběd, když jsme přijeli.

20.

Díval se z okna, když sluníčko začalo svítit.

21.

Jakou knihu si četl. když jsem přišel ?

22.

Když jsme ji poprvé potkal, těšila se na cestu do Indie.

23.

Zavolal, když jsem sledoval dobrý film.

24.

Když pracovali na zahradě, začalo pršet.

25.

Napsal tento román, když žil v Africe.

26.

Očekávali jsme tě včera. Proč jsi nepřišel?

27.

Maminka vařila a otec četl noviny.

28.

Doufali jsme, že si tento rok koupíme nový dům.

29.

Učitel vyprávěl a studenti ho poslouchali.

30.

Marie šla parkem, když nás potkala.

 


E3/ PŘELOŽTE MINULÝM PRŮBĚHOVÝM ČASEM

 

1.

Když jsem vstoupil, ona tam seděla a četla časopis.

2.

Kašlal jsi celou noc.

3.

Včera jsem pracoval na zahrádce.

4.

Robert vařil večeři.

5.

Zatímco jsem četl knihu, ona psala dopis.

6.

Stmívalo se.

7.

Když jsem odcházel, začalo pršet.

8.

On obědval a já jsem se na něho díval.

9.

Pořád jen mluvil o sobě.

10.

Ochlazovalo se a zvedal se vítr.

11.

Včera jsem s ní mluvil.

12.

Zatímco matka připravovala oběd, hosté se dívali na televizi.

13.

V šest jsem vstával.

14.

Spal od 9 do 7.

15.

Když jsem přišel domů, Pavel telefonoval.

16.

Co jsi dělal včera večer v osm hodin?

17.

Čekali jsme vás včera.

 

 

E4/ PŘELOŽTE TEXT, SPRÁVNĚ ZVOLTE PROSTÝ NEBO

       PRŮBĚHOVÝ MINULÝ ČAS

 

Bylo ponděli ráno, první den jeho dovolené. James ležel ještě v posteli, ale nespal. Přemýšlel o dovolené, dělal plány, těšil se na svůj výlet k moři s Jenny. Slunce svítilo skrz okno a venku v hrušni zpíval hlasitě kos. Ve vedlejší zahradě si hrály děti. Měly také prázdniny. V křesle blízko postele seděla kočka a dívala se na Jamese. Na něco čekala. James vstal a šel do koupelny. Zatímco seděl ve vaně, začal zvonit telefon. Vzal si ručník a běžel dolů. Když se dostal do předsíně, telefon ještě zvonil. "Haló," řekl James. Doufal, že uslyší Jennin hlas.

 

 

E5/ DOPLŇTE SLOVESA VE SPRÁVNÉM TVARU MINULÉHO

       PROSTÉHO NEBO PRŮBĚHOVÉHO ČASU

 

1.

You (buy) your newspaper when somebody (address) you.

2.

She (cook) dinner when the telephone (ring).

3.

I (listen) to the radio every day last week.

4.

The police (sign) him to stay because he (drive) too fast.

5.

She (not go) to the party because she (feel) tired.

6.

Father (read) the book while Shirley (play) the piano.

7.

Every Sunday he (go) for a walk with his wife.

8.

He (come) to my office whenever he (need) money.

9.

I (take) his pen when he (not to look).

10.

I (stop) the car because someone (lie) on the road.

11.

We (swim) in the river when it (begin) to rain.

12.

Roy (cut) the bread while Helen (make) tea.

13.

Who you (talk) to when I (ask) you for a cigarette?

14.

He (not run) because he (carry) eggs in the bag.

15.

She (come) to see me every day last week.

16.

While Mrs Pitt (do) her shopping, Mr Pitt (look) at the shop-windows.

17.

They (have) breakfast when I (get) up.

 

 

 E6/ DOPLŇTE SLOVESA VE SPRÁVNÉM TVARU MINULÉHO

       PROSTÉHO NEBO PRŮBĚHOVÉHO ČASU

 

1.

While Carol ............... , she ............... her finger. (to cook/to hurt)

2.

I ............... breakfast when the postman. (to have/to ring)

3.

When I ............... up it ............... . (to get/to snow)

4.

Pauline ............... her hand while she ............... dinner. (to burn/to cook)

5.

We ............... TV when suddenly the lights ............... out. (to watch/to go)

6.

Dad ............... in when we ............... . (come/quarrel)

 

 

Back to the top