VYJÁDŘENÍ ČASU - TELLING THE TIME

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas od jedné minuty do 30 minut vyjadřujeme slůvkem PAST (=PO) a odkazem na předcházející hodinu.

Čas větší než 30 minut vyjadřujeme slůvkem TO (=DO) a odkazem na následující hodinu.

 

o‘clock

= (of the clock) zkratka

am

= od půlnoci do 12 hodin v poledne (in the morning)

pm

= od poledne do půlnoci (in the afternoon)

a quarter

= čtvrt

half

= půl

past

= po (předcházející hodině)

to

= do (následující hodiny)

 

Při vyjadřování minutového údaje se vypouští slůvko “minutes” jde-li o čas, který je násobkem

čísla 5, tzn. 5,10,15,20,25,30,…55. Např.:

            It‘s five past seven.

            It‘s ten past seven.

            It‘s seven minutes past seven.

 

České předložce “V” u údajů hodin odpovídá v angličtině předložka “AT”, např.:

            at five o‘clock = v pět hodin

 

Pozor na rozdílný význam výrazů:

 

clock

= hodiny (nástěnné, věžní)    Look at that clock on the wall.

o‘clock

= hodina (časový okamžik)    I will come at seven o‘clock.

hour

= hodina (časový interval=60 minut)    I work five hours every day.

watch

= hodiny (náramkové)    Have you got a good watch?

lesson

= hodina (vyučovací)    I have two English lessons a day.

 

8.00

It‘s eight o‘clock.

8.04

It‘s four minutes past eight.

8.05

It‘s five past eight.

8.10

It‘s ten past eight.

8.13

It‘s thirteen minutes past eight.

8.15

It‘s a quarter past eight.

8.20

It‘s twenty past eight.

8.25

It‘s twenty-five past eight.

8.30

It‘s half past eight.

8.35

It‘s twenty-five to nine.

8.40

It‘s twenty to nine.

8.45

It‘s a quarter to nine.

8.50

It‘s ten to nine.

8.55

It‘s five to nine.

9.00

It‘s nine o‘clock.

 

  

PHRASES

 

Kolik je hodin?

What‘s the time?

 

What time is it?

- Je jedna hodina.

- It‘s one o‘clock.

- Jsou přesně tři hodiny.

- It‘s three o‘clock sharp.

- Ještě nejsou čtyři hodiny.

- It‘s not four o‘clock yet.

- Brzy budou čtyři hodiny.

- It‘s close on four o‘clock.

- Je právě poledne.

- It‘s just noon.

- Je asi devět hodin.

- It‘s about nine o‘clock.

- Jsou už dvě pryč.

- It‘s past two.

- Je právě poledne.

- It‘s high noon.

- Bude dvanáct, poledne.

- It‘s almost twelve, noon.

- Před chvílí bylo šest.

- It has just gone six.

- Ještě není půl sedmé.

- It‘s not yet half past six.

- Hodiny odbíjejí jedenáct.

- The clock is striking eleven.

- Brzy bude půlnoc.

- It will be midnight soon.

 

   

Mohl byste mi říci přesný čas?

Could you tell me the exact time?

- Moje hodinky nejdou přesně.

- My watch doesn‘t keep the right time.

- Moje hodinky jdou pozadu.

- My watch is slow.

- Moje hodinky jdou napřed.

- My watch is fast.

- Moje hodinky se zastavily.

- My watch has stopped.

   

 

Přijdu dnes.

I will come today.

Přijdu k vám za chvíli.

I will come to your place in a moment.

- za hodinu.

- in an hour.

- po sedmé.

- after seven.

- ve čtyři.

- at four.

- na chvíli.

- for a moment.

 

  

V kolik hodin vás mám počkat?

At what time should I wait for you?

Budu vás čekat od dvou do čtyř.

I will wait for you between two and four.

 

  

Máte chvíli čas?

Do you have a moment?

 

 

Back to the top