ŘADOVÉ ČÍSLOVKY (ORDINAL NUMBERS)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

Tvoří se od základních číslovek koncovkou –TH. Výjimkou jsou číslovky 1., 2. a 3. Vzhledem k tomu, že řadovou číslovkou zpravidla označujeme výběr něčeho konkrétního nebo v dané situaci ojedinělého, obvykle před řadovou číslovkou stojí určitý člen nebo přivlastňovací zájmeno.

 

 

1.  THE FIRST

1st

11.  THE ELEVENTH

11th

2.  THE SECOND

2nd

.........

 

3.  THE THIRD

3rd

20.  THE TWENTIETH

20th

4.  THE FOURTH

4th

30.  THE THIRTIETH

30th

5.  THE FIFTH

5th

40.  THE FORTIETH

40th

6.  THE SIXTH

6th

60.  THE SIXTIETH

60th

7.  THE SEVENTH

7th

70.  THE SEVENTIETH

70th

8.  THE EIGHTH

8th

 

 

9.  THE NINTH

9th

 

 

10.THE TENTH

10th

 

 

 

 

 POZNÁMKY

 

1.    Řadové číslovky psané číslicí se nepíší s tečkou ale s posledními dvěma písmeny číslovky.

 

2.    Koncové -Y se před koncovkou mění na -IE  ( twenty - the twentieth)

 

3.    Znak číselného pořadí se ve složených číslovkách vyjadřuje vždy až v poslední číslici:

 

21. - the twenty-first

148. - the one hundred and forty-eighth

2005. - the two thousand and fifth

 

4.    Když je ve slovním spojení ukazovací, přivlastňovací nebo neurčité zájmeno, vynechává  se určitý člen.       

 

- the first car - první auto

- this first car - tohle první auto

- my first car - moje první auto

- no first car - žádné první auto

 

5.    Kapitoly v knize, svazky literárních děl apod. se označují řadovou číslovkou tehdy, když je  číslovka před názvem:

 

- 1st Chapter   -   Chapter One   -   Chapter I

 

6.    Pořadí panovníků se označují římskými číslicemi, čteme je však jako řadové číslovky:

 

- Elizabeth II - ”Elizabeth the second”

- Henry VIII - ”Henry the eighth”

 

   

Back to the top