ČÍSLOVKY - VYJADŘOVÁNÍ VĚKU

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

  

Vyjadřování věku:

 

- I am fifteen [’fifti:n] years old.

- I am fifteen [fif’ti:n].

- Mike is twenty-five.

- Mike is twenty-five years old.

- They are fifty.

- They are fifty years old.

 

Používají se obě možnosti, tedy se slovy YEARS OLD i bez nich. TEENAGER je

člověk, jehož věk končí na TEEN.

 

  

Back to the top