ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKY (CARDINAL NUMBERS)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

  

ONE

[wan]

ELEVEN

[i’levn]

TWO

[tu:]

TWELVE

[twelv]

THREE

[Өri:]

THIRTEEN

[Өə:’ti:n]

FOUR

[fo:]

FOURTEEN

[fo:’ti:n]

FIVE

[faiv]

FIFTEEN

[fif’ti:n]

SIX

[siks]

SIXTEEN

[siks’ti:n]

SEVEN

[sevn]

SEVENTEEN

[sevn’ti:n]

EIGHT

[eit]

EIGHTEEN

[ei’ti:n]

NINE

[nain]

NINETEEN

[nain’ti:n]

TEN

[ten]

TWENTY

[twenti]

 

TWENTY-ONE

FIFTY

NINETY

TWENTY-TWO

SIXTY

HUNDRED, A HUNDRED, ONE HUNDRED

THIRTY

SEVENTY

TWO HUNDRED

FORTY

EIGHTY

 

 

 

POZNÁMKY

 

1.   U číslovek 13-19 je přízvuk na první slabice při počítání (13, 14, 15 ...) a když stojí číslovka před podstatným jménem. Nenásleduje-li po číslovce 13-19 podstatné jméno, přízvuk je na druhé slabice.

 

 

 

2.     Jednotky a desítky píšeme přes spojovník: thirty-seven, ninety-two ....

 

 

 

3.    Stovky a desítky píšeme odděleně, k vyšším řádům (HUNDRED, THOUSAND, MILLION, ap.) se čísla 1 až 99 připojují spojkou AND:

 

 

 

275    - two hundred and seventy-five

 

111    - one hundred and eleven

 

4,003 - four thousand and three

 

V americké angličtině se obvykle spojka AND vynechává:

 

320    - three hundred twenty

 

 

 

4.    Tisíce a stovky píšeme odděleně, bez spojky:

 

 

 

1,000 - one thousand, a thousand

 

1,521 - one thousand five hundred and twenty-one

 

3,215 - three thousand two hundred and fifteen

 

 

 

Každé tři řády zprava jsou vždy odděleny čárkou (1,000; 1,000,000 atp.).

 

V desetinných číslech se používá desetinná tečka.

 

 

 

5.    Slova ”HUNDRED”, ”THOUSAND”, „MILLION“, „DOZEN“ v základních číslovkách jsou vždycky v jednotném čísle. Koncovku množného čísla -S mají pouze tehdy, když je používáme jako podstatná jména:

 

 

 

seven hundred people (sedm set)     à       hundreds of people (stovky lidí)

 

three thousand children  (tři tisíce)    à       thousands of children (tisíce dětí)

 

 

 

 

6.   Nulu můžeme vyjádřit jako:

 

 

 

0 = NOUGHT [no:t]

v číslech (matematika, fyzika, výp. technika ap.)

 

0 = ZERO [‘ziərəu]

0 na měřidlech nebo v rovnicích

 

0 = „O“ [əu]

při čtení posloupnosti číslic (telefonní čísla, identifikační čísla, letopočty ap.)

 

0 = NIL [nil]

ve sportovních výsledcích

 

0 = LOVE [lav]

v tenise

 

     

7.    Desetinná čísla (decimals)

Desetinnou část oddělujeme tečkou, tisíce čárkou nebo mezerou. Tečku čteme jako POINT. Za desetinnou tečkou čteme po jedné číslici. Nulu před desetinnou tečkou můžeme vynechat. Podstatné jméno po desetinném čísle je v množném čísle.

 

6.89       - six point eight nine

0.13       - (nought) point one three

7.378     - seven point three seven eight minutes

 

   

Back to the top