VZTAŽNÁ ZÁJMENA - EXERCISES

 

 

Back to the lesson PDF version Menu Grammar

 

 

E1/ UŽIJTE "WHO" PODLE VZORU:

 

1.

He is a teacher. He taught me history. He is the teacher who taught me history.

2.

She is a pupil. She never studies.

3.

This is the friend. He gave me a record.

4.

These are the people. They were so kind to me.

5.

She is a woman. She helps everybody.

6.

The man is my uncle. He is sitting near the door.

 

 

E2/ UŽIJTE "WHOSE"PODLE VZORU:

 

1.

That is that girl. Her song won a prize. That is that girl whose song won a prize.

2.

Look, there is the film-star. Her parties are famous.

3.

There is the boy. His father is a lawyer.

4.

These are the buildings. Their windows were smashed.

5.

That is the man. His wife died last year.

 

 

E3/ DOPLŇTE "WHICH"PODLE VZORU:

 

1.

He made tea. The tea was terrible. He made tea which was terrible.

2.

We bought a house. It was expensive.

3.

They lived in a castle. It is very old.

4.

That is the film. It was on TV one week ago.

5.

She showed me a book. It was very interesting.

 

 

E4/ DOPLŇTE "WHO, WHOSE, WHICH":

 

1.

This is the record - won gold.

2.

The book - I have just bought is about space.

3.

What is the name of the boy - you were talking to?

4.

He is a man - knowledge about art is valuable.

5.

Is there anyone - can help me?

6.

The man - car is in front of the house is my boss.

7.

Is this the dog - was hit by a car?

8.

That's the girl - draws so well.

9.

Ben, - parents are on holiday, is staying at his uncle’s.

 

 

E5/ UŽIJTE "THAT" PODLE VZORU:

 

1.

This is the singer. He won the first prize. This is the singer that won the first prize.

2.

This is the book. I wrote it.

3.

I threw out the TV. It did not work properly.

4.

Here are the flowers. The boy gave them to me.

5.

They wanted the record. I bought it.

 

 

E6/ DOPLŇTE ČÁRKY DO VĚT, KDE JE TŘEBA:

 

1.

The boy who opened the door is my son.

2.

My father who is forty-six has lost his job.

3.

The Beatles whose songs were well known are still popular.

4.

Carol who drove me home is very rich.

5.

My friend who is in London sent me a postcard.

 

 

E7/ PŘELOŽTE:

 

1.

To, co říkáš, je zajímavé.

2.

Továrna, jejíž výrobky byly proslavené, stojí blízko našeho domu.

3.

Edgar, jehož manželka zde pracuje, je naším nejlepším tlumočníkem.

4.

Tati, toto je muž, který se chce se mnou oženit.

5.

Kde jsou ty peníze, které jsem ti půjčil?

6.

To je ten klobouk, který tolik stál.

7.

Přines mi, co jsi přeložil.

8.

Zapomněl jsem jméno autora, který napsal ten román.

9.

To je vše, co jsem mohl pro vás udělat.

10.

To je materiál, s nímž pracujete.

11.

To je dívka, se kterou se oženil.

12.

Známe hocha, jehož jméno je Jonathan.

13.

Je to čestný muž, na kterého se můžete spolehnout.

14.

Vše, co se třpytí, není zlato.

15.

Rád bych věděl, o čem přemýšlí.

 

 

E8/ DOPLŇTE WHO, WHOSE, WHICH, WHOM, THAT

       (POUZE PO "ANYTHING, ALL, ... ")

 

1.

To - are you writing?

2.

Is there anybody here - can speak Spanish?

3.

Susan went to a doctor - name was given by a friend.

4.

I asked a policeman - was very helpful.

5.

That is the woman - gave us a free ticket.

6.

A dog food has been taken away - can be very dangerous.

7.

He is the journalist - article was on the front page.

8.

There is nothing - you do not know already.

9.

That is all - we want.

10.

I will do anything - I can to help you.

11.

I forgot his birthday - made him angry.

 

 

E9/ TVOŘTE VĚTY PODLE VZORU:

 

1.

The man to whom I spoke is an author. The man I spoke to is an author.

2.

She is the woman for whom I bought the ring.

3.

The hotel in which we stayed was crowded.

4.

The girl about whom you told me is called Donna.

5.

The company for which he works is bankrupted.

6.

This is a subject about which I know nothing.

 

 

E10/ DOPLŇTE "WHOM, WHICH" A PŘEDLOŽKU:

 

1.

These are the animals - they have made a film -.

2.

The house - he has paid so much - has gone to pieces.

3.

The teacher - I have told you - is gone.

4.

The woman - they spoke - is a hairdresser.

5.

The girl - I had been waiting - has had an accident.

 

 

E11/ DOPLŇTE ZÁJMENA:

 

1.

the best novel - was written

2.

the child - is sitting alone

3.

the first good film - I saw

4.

the friend for - I am doing this

5.

the tallest tree - I know here

6.

the schoolmate - advised me

7.

everybody - will arrive

8.

the singer - I know

9.

the only flat - I showed him

 

 

E12/ PŘELOŽTE POMOCÍ WHICH, WHO, WHOM, WHAT

 

1.

Mají syna, který je doktor.

2.

Znáš toho kluka, který tady dnes byl?

3.

Vzal si kabát, který nebyl jeho.

4.

Obdivuji lidi, kteří mluví cizími jazyky.

5.

Znáš někoho, kdo má francouzské auto?

6.

Pavel bydlí  v domě, který je úplně nový.

7.

To je ten muž, který pracuje s mým manželem.

8.

Bydlíme ve městě, které má tři kina a divadlo.

9.

Znám noho lidí, kteří mají raději psi než kočky.

10.

Řekl nám příběh, který nebyl pravdivý.

11.

Máš nějaký svetr, který je teplejší než ten můj?

12.

Včera jsem potkal tu ženu, která pracuje s mým bratrem.

13.

Máš nějaké pero, které si můžu půjčit?

14.

Vidíš tu chybu, kterou jsem udělal?

15.

Musíme najít někoho, kdo nám pomůže.

16.

Toto je věta, které nerozumím.

17.

Ti studenti mluví o tom testu, který včera psali.

18.

Co si myslíš o lidech, kteří dělají takovéto věci?

19.

Je to ten úkol, který si udělal minulý týden?

20.

Včera jsme dostali dopis od té ženy, která pracuje v cestovní kanceláři.

21.

V novinách byla fotka muže, který zachránil malé děvčátko.

22.

Musím koupit láhev toho vína, které má ráda.

23.

Italština je jazyk, který neznám.

24.

Nezná nikoho, komu může důvěřovat.

25.

Na tom večírku jsme potkali mnoho lidí, které jsme neznali.

26.

To je ta žena, pro kterou napsal tu krásnou báseň.

27.

Máš nějakého kamaráda, se kterým můžeš hrát tenis?

28.

Musím zavolat té dívce, o které jsme ráno mluvili.

29.

To je ten učitel, kterému jsem dal tvé telefonní číslo.

30.

Je to člověk, bez kterého nemůžeme tu práci udělat.

31.

Toto je pero, kterým Mozart napsal svou poslední symfonii.

32.

Je toto ten materiál, ze kterého chceš udělat ty šaty?

33.

Mnoho lidí, kterým jsme poslali pozvání, nemůže přijít.

34.

Včera jsem si koupil knihu, ve které je plno krásných obrázků.

 

 

E13/ PŘELOŽTE POMOCÍ WHOSE, OF WHICH, WHOM, WHICH

 

1.

Dnes jsem potkal toho muže, jehož dceru učím.

2.

To je muž, jehož peníze si našel.

3.

Učitel poslal dopisy všem rodičům, jejichž děti mají problémy s matematikou.

4.

Dal jsi nějaké peníze tomu muži, jehož auto jsi si půjčil?

5.

Ředitel měl právě schůzi se všemi pracovníky, jejichž práce není dobrá.

6.

Musím napsat tomu kamarádovi, jehož knihu právě čtu.

7.

Dal kytku té ženě, jejíž dceru miloval.

8.

Už nikdy nechci vidět toho muže, jehož auto  jsem poškodil.

9.

Můžeš zavolat těm lidem, o jejichž děti se staráme?

10.

To je ten muž, v jehož autě jsme vloni v létě jeli do Itálie.

11.

Znáš toho spisovatele, o jehož knize mluvíme?

12.

Moje sestra pracuje pro společnost, jejíž kancelář je v této budově.

13.

Mají nový dům, jehož zahrada je velmi rozlehlá.

14.

Viděli jsme film, jehož konec je smutný.

15.

Chtěl bych se naučit jazyk, jehož výslovnost není moc obtížná.

16.

Chce bydlet v zemí, jejíž klima je teplejší.

17.

Tento rok chci navštívit nějaké město,  jehož historie je zajímavá.

18.

Koupil jsem si tu knihu, jejíž obálka se mi nejvíc líbila.

19.

Známá banka dala peníze mnoha zemím, jejichž vlády mají problémy.

20.

Odjeli jsme z hotelu, jehož ceny pro nás byly příliš vysoké.

21.

Bydleli jsme v domě, jehož garáž byla příliš malá pro naše auto.

 

 

Back to the top