ANGLICKÁ PŘÍSLOVÍ (ENGLISH PROVERBS)

 

Exercises  PDF version Menu Conversation

 

 

Learn some English proverbs. Try to find other two or three proverbs

(in your textbooks, magazines and so on) and read them for your schoolmates.

 

 

 

 

 1. MY HOUSE, MY CASTLE. (Můj dům, můj hrad.)

 2. EAST OR WEST HOME IS BEST. (Všude dobře, doma nejlépe.)

 3. AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY. (Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.)

 4. THERE IS NO PLACE LIKE HOME. (Všude dobře, doma nejlépe.)

 5. A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED. (V nouzi poznáš přítele.)

 6. FOUR EYES SEE MORE THAN TWO. (Více očí více vidí.)

 7. TWO HEADS ARE BETTER THAN ONE. (Víc hlav, víc rozumu.)

 8. AS YOU MAKE YOUR BED SO YOU MUST LIE ON IT. (Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.)

 9. FIRST THINK, THEN SPEAK.

 10. AFTER RAIN COMES SUNSHINE. (Všechno zlé jednou skončí.)

 11. NEVER PUT OFF TILL TOMORROW WHAT YOU CAN DO TODAY. (Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes.)

 12. ROME WAS NOT BUILT IN A DAY. (Všechno má svůj čas.)

 13. TO KNOW EVERYTHING IS TO KNOW NOTHING. (Kdo ví všechno, neví nic.)

 14. IT‘S NEVER TOO LATE TO LEARN. (Nikdy není pozdě učit se.)

 15. A MAN IS NEVER TOO OLD TO LEARN. (Nikdy není pozdě učit se.)

 16. WHERE THERE IS A WILL THERE IS A WAY. (Když se chce, všechno jde.)

 17. EASIER SAID THAN DONE. (Lépe se to řekne, než udělá.)

 18. THERE IS NOTHING NEW UNDER THE SUN. (Nic nového pod sluncem.)

 19. A WORD IS ENOUGH TO THE WISE. (Moudrému napověz.)

 20. BY OTHER MEN‘S FAULT WISE MEN CORRECT THEIR OWN. (Moudrý člověk se učí na chybách jiných.)

 21. ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS. (Činy mluví hlasitěji než slova.)

 22. SO MANY COUNTRIES, SO MANY CUSTOMS. (Jiný kraj, jiný mrav.)

 23. LOOK BEFORE YOU LEAP. (Dvakrát měř, jednou řež.)

 24. OUT OF SIGHT, OUT OF MIND. (Sejde z očí, sejde z mysli.)

 25. EVERY CLOUD HAS A SILVER LINING. (Nic není tak zlé, jak to vypadá.)

 26. HE LAUGHS BEST WHO LAUGHS LAST. (Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.)

 27. LIKE TEACHER, LIKE PUPIL.  (Jaký pán, takový krám.)

 28. LOVE ME, LOVE MY DOG. (Miluj mě se vším, co ke mne patří.)

 29. MAKE HAY WHILE THE SUN SHINES. (Kuj železo, dokud je žhavé.)

 30. ALL IS WELL THAT ENDS WELL. (Konec vše napraví.)

 31. EARLY BIRD CATCHES THE WORM. (Ranní ptáče dál doskáče.)

 32. A NEW BROOM SWEEPS CLEAN. (Nové koště dobře mete.)

 33. LUCKY IN CARDS - UNLUCKY IN LOVE. (Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.)

 34. THERE IS NO ROSE WITHOUT A THORN. (Není růže bez trní.)

 35. BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER. (Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.)

 36. HONESTY IS THE BEST POLICY. (S poctivostí nejdál dojdeš.)

 37. OPPORTUNITY MAKES THE THIEF. (Příležitost dělá zloděje.)

 38. A BIRD IN THE HAND IS WORTH TWO IN THE BUSH. (Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.)

 39. IF YOU RUN AFTER TWO HARES, YOU WILL CATCH NONE. (Nehoň dva zajíce najednou.)

 40. TIME AND TIDE WAIT FOR NO MAN. (Čas na nikoho nečeká.)

 41. BETTER LATE THAN NEVER. (Lépe pozdě než nikdy.)

 42. HEALTH IS BETTER THAN WEALTH. (Zdraví je největší poklad.)

 

 

Back to the top