PSANÍ DOPISŮ A POHLEDŮ

(LETTERS, POSTCARDS)

 

 

PDF version Menu Conversation

 

 

 

 

Oslovení v korespondenci a zdvořilostní fráze:

 

Dear Mother, ...

Milá maminko, ...

Dear Lucy, ......

Drahá Lucie, ........

Sirs, Dear Sirs, .........

Vážení, ..... (píšeme organizaci, firmě)

Dear Mr. MacDonald, ......

Vážený pane MacDonalde .......

 

 

Za oslovením se píše čárka a samotný text začíná velkým písmenem. Na konci dopisu se používají fráze:

 

Best wishes from John.

Všechno nejlepší přeje John.

My best to you and your family.

Přeji všechno nejlepší Tobě a tvojí rodině.

With love, Mary.

S pozdravem Marie. S láskou Marie.

Give my best regards to your parents.

Pozdravujte ode mne svoje rodiče.

Yours sincerely ,...

S pozdravem, ...  (obchodní dopisy)

Yours faithfully ,..

S úctou, ... (obchodní dopisy)

 

 

DOPIS

 

Prague, 14th March, 1995

Dear John,

 

Thank you very much for your letter and your invitation. It is very kind of you to invite us to stay with you for one week. We will be very happy to come. Please, let me know which date would be convenient for you. I can take my holiday at any time during July and August.

 

I hope all is well with you and your family.

I am looking forward to hearing from you.

 

Yours sincerely, Pavel          or

with love, Pavel

 

 

POHLEDNICE

 

I am sending my warmest greetings to you and your family from Italy. We are having a good time here.

 

Best wishes from Robert and Sue

 

 

Many best greetings from our trip to the High Tatras. We are having a wonderful time here. The sun is shining all the time and the mountains are beautiful.

 

Love, Margaret and Andrew

 

 

Back to the top