ŽÁDOST O NĚCO (ASKING FOR THINGS)

 

 

PDF version Menu Conversation

 

 

 

 

Prosím tě, půjč mi pero.

Please, lend me your pen.

Mohu dostat tamtu knihu?

Can I have that book?

Prosím tě, dej mi ten časopis.

Let me have that magazine, please.

 

 

Potřebuji tamhle ten velký nůž.

I want that big knife over there.

Podáš mi ho, prosím tě?

Will you pass it, please?

Dal bys mi kousek chleba?

Would you give me some bread?

Nemohl bych dostat sklenici vody?

Could I possibly get a glass of water?

Tu máš. Tady máš. Tady to je.

Here you are.

 

 

Dej mi míč.

Let me have the ball.

Chytej.

Catch.

Už sis přečetl ranní noviny?

Have you finished reading the

Můžu si je vzít?

morning paper? Can I have it?

Ano. Můžeš.

You can.

Tady máš, ale vrať mi je, až

Here you are, but let me have it

je přečteš.

back when you have read it.

Mohl bych tě požádat o aspirin?

May I (Can I) trouble you for an aspirin?

Ano. (Jistě.)

Yes. (Sure.)

Mohl bys mi věnovat krabičku zápalek?

Can you spare me a box of matches?

Samozřejmě. Jsou tu ještě dvě.

By all means. There are two more here.

Mohu si vzít jedno z těch jablek?

Can I have one of those apples?

Samozřejmě, vezmi si jich kolik

Certainly, have as many as you like.

chceš.

 

Můžu si vzít pár třešní?

Can I have a few cherries?

Ano, ale jen pár, je jich málo.

Yes, but only a few, there

 

aren't too many.

Mami, byla bys tak hodná a dala mi

Would you mind giving me some

nějaké peníze?

money, mum?

Jistě. Tady je máš.

Of course, here it is.

Stačí?

Will that be enough?

 

 

Mohl bych dostat klíč?

I wonder if you can let me have the key.

Tady ho máte, ale neztraťte ho.

Here you are, but don't lose it.

 

 

Back to the top