ŽÁDOST O  DOVOLENÍ

(ASKING FOR PERMISSION)

 

 

PDF version Menu Conversation

 

 

 

 

Mohu otevřít okno?

Can I open the window?

     Prosím.

Please do.

Směl bych otevřít okno?

May I open the window?

     Ale jistě.

Certainly.

Směl bych otevřít okno, prosím?

May I open the window, please?

     Jen ho otevřete.

Do it by all means.

Mohl bych otevřít okno, prosím?

Could I open the window, please?

     Samozřejmě.

Yes, of course.

     Jestli chcete.

If you like.

Nevadí vám, když otevřu okno?

Do you mind if I open the window?

     Prosím, jen ho otevřete.

No, please do.

Vadilo by vám, kdybych otevřel okno?

Would you mind if I opened the window?

     Samozřejmě ne.

Of course not.

     Prosím.

Please do.

     Vůbec ne. Ani v nejmenším.

Not a bit. Not in the least.

Prosím vás, mohl bych otevřít okno?

I wonder whether I could open

 

the window.

     Samozřejmě. Můžete ho otevřít.

Yes, of course. You can do it.

Můžu se podívat na tu fotku?

Can I (May I) have a look at the photo?

     Prosím.

Please do.

Směl bych vás doprovodit domů?

May I see you home?

     Jistě. To bude milé.

Certainly, that would be very nice.

Odpusťte, že obtěžuji, ale mohl bych

I am sorry to bother you, but may I use

si od vás zavolat?

your phone?

     Jistěže. Prosím, poslužte si.

Certainly. Do by all means.

Přivedl jsem kolegu. Doufám, že vám

I am bringing my colleague to tea.

to nebude vadit.

I hope you don't mind.

     Samozřejmě že ne. Ráda ho poznám.

Of course not. I'll be delighted

    

to meet him.

Beru si vůz. Nevadí?

I'm taking the car, if you don't mind.

     Ne, jen si ho vezmi. To je v pořádku.

No, take it, that's all right.

Doufám, že vám nevadí, že jsem tady.

I hope you don't mind my staying here.

     Samozřejmě ne.

Of course not.

Prosím vás, mohl bych mluvit s ….

I wonder if I could see Mr. ….

     Okamžik, prosím.

Just a moment, please.

 

 

I WONDER - velmi užívané hovorové klišé. Vyjadřuje trochu nejistotu, zda osoba naší žádosti vyhoví (nevím, jsem zvědav, jestlipak).

 

 

Back to the top