VÁHÁNÍ (HESITATION)

 

 

PDF version Menu Conversation

 

 

 

 

Nemohu se rozhodnout.

I can't make up my mind.

Pochybuji o tom.

I doubt it.

Přijde na to.

It depends.

Uvidíme.

We shall see.

Snad, může být.

Perhaps, it may be.

Možná.

Maybe.

To je jedno.

It makes no difference.

Váhám.

I am hesitating.

Mně je to jedno.

It is all the same to me.

Kdoví?

Who knows?

Pravděpodobně.

Probably.

Jak chcete.

If you like.

Rozmyslím si to.

I will think it over.

Snad na tom něco je.

Perhaps there is something in that.

To bych neřekl.

I wouldn't say so.

Člověk nikdy neví.

You never can tell.

Sotva tomu mohu uvěřit.

I can hardly believe it.

Podle mého názoru.

In my opinion.

V jistém slova smyslu - ano.

In a way - yes.

Možná, že se mýlím.

I may be wrong.

To se dá těžko říct.

That's hard to say.

Je to tak?

Is that so?

Opravdu? Skutečně?

Really?

Pokud vím.

As far as I know.

To není možné.

That's impossible.

Určitě?

Are you sure?

 

 

Back to the top