SOUHLAS, NESOUHLAS

(AGREEMENT, DISAGREEMENT)

 

 

PDF version Menu Conversation

 

 

 

SOUHLAS

 

 

 

Ano.

Yes.

Ale ano, ovšem.

Oh yes, of course.

Samozřejmě.

By all means.

Myslím, že ano.

I think so.

Dobrá.

Good. O.K.

Jistě.

Certainly. For sure.

Dobře.

All right. O.K. Fine.

Úplně souhlasím.

I quite agree.

Souhlasím s vámi.

I agree with you.

Zcela tak.

Quite so.

Výborně.

Very good.

To je dobrý nápad.

That’s a good idea.

To je ono.

That’s it.

No právě.

Well, that’s the point.

Máte pravdu.

You are right.

Opravdu.

Yes indeed.

To je pravda.

That’s true.

S radostí.

With pleasure.

Beze všeho.

By all means.

Líbí se mi to.

I like it.

Bezpochyby.

Undoubtedly.

Jsem si tím jist.

I am sure about it.

Obávám se, že ano.

I’m afraid so.

Myslím.

I think.

Doufám.

I expect. I hope.

Věřím.

I believe.

Ano, prosím.

Yes, please.

Ano, rád.

Yes, I’d love to.

 

 

NESOUHLAS

 

 

 

Ne.

No.

Nesouhlasím s vámi.

I disagree with you.

Jsem proti tomu.

I am against it.

Rozhodně ne.

Decidedly not.

Bohužel ne.

I’m afraid not.

Za žádnou cenu.

On no account.

Ne, naopak.

No, on the contrary.

Myslím, že ne.

I don’t think so.

Raději ne.

I’d rather not.

To nepůjde.

That won’t do.

Nesmysl.

Nonsense.

To není pravda.

That’s not true.

Nemáte pravdu.

You are mistaken.

 

You are wrong.

To nemá smysl.

It’s no use.

To nestojí za to.

It’s not worth it.

Nikdy.

Never.

Už nikdy.

Never more.

Ani nápad.

Far from it.

Nechci.

I don’t want to.

To není možné.

That’s impossible.

To nepřipadá v úvahu.

It’s out of the question.

 

 

Back to the top