OMLUVY (APOLOGIES)

 

 

Exercises PDF version Menu Conversation

 

 

 

 

I. ZÁKLADNÍ FORMY OMLUVY A ODPOVĚDI NA NI

 

Sorry. 

That's all right.

- I'm sorry.

That's all right. (To je v pořádku).

(It) doesn't matter. (To nevadí.)

Never mind. (Nevadí.)

Oh I see. That's all right.  (Ach tak. Tak to je v pořádku.)

It can't be helped. (Co se dá dělat.)

 

- I'm so sorry.

- I'm very sorry.

- I'm very sorry to have kept you waiting.

Lituji (velmi lituji, moc a moc lituji), že jsem vás nechal čekat.   

- I'm so sorry not to have come in time.

Je mi líto, že jsem nepřišel včas.

- I'm so sorry, but I was kept late in the office.

Velmi se omlouvám, ale zdrželi mě v kanceláři.

- I'm so sorry to be late.

Moc se omlouvám, že jdu pozdě.

 

 

 

II. JINÉ OBECNÉ FORMY OMLUVY A ODPOVĚDI NA NI

 

- Excuse my being late.

No apology needed. (Není třeba se omlouvat.)

You needn't apologize. (Nemusíte se omlouvat.)

Please, don't apologize. (Jen se, prosím vás, neomlouvejte.)

- Excuse me for arriving late.

Promiňte, že jdu tak pozdě.

- I apologize for not letting you know in time.

Omlouvám se, že jsem vám to nedal vědět včas.

                                       

 

 

III. ZVLÁŠTNÍ TYPY OMLUV

 

a) při nedorozumění

 

- I beg your pardon?

Oh I'm sorry. I said that …

Prosím?

Promiňte. Říkal jsem, že …

 

Zde se jedná vlastně o omluvu k omluvě, protože osoba, které nebylo dobře rozumět, by se měla také omluvit.

- Sorry I didn't quite catch what you said.

      Promiňte, ale nerozuměl jsem dobře, co jste říkal.

- Would you mind repeating that once more?

     Byl byste tak laskav a řekl to ještě jednou?

 

 

b) při oslovení (cizího člověka na ulici apod.)

 

- Excuse me, please. Could you tell me the time?

Certainly.

     Promiňte prosím. Mohl byste mi říci,

Jistě.

     kolik je hodin?

With pleasure.

 

S radosti.

 
 

c) v divadle apod. při vstupu do obsazené řady:

 

- Excuse me, please.

Oslovený obvykle pouze uvolní

     S dovolením.

místo, aniž cokoliv řekne.

 

 

d) při nesplnení toho, co jsme slíbili:

 

- I‘m afraid I haven't had time.

Bohužel jsem neměl čas.

- I'm sorry, but I didn't manage to get it.

Je mi líto, ale nesehnal jsem to. (… nepodařilo se mi to dostat.)

 

 

e) při zrušení předchozího ujednání:

 

- I'm afraid I can't go there tomorrow.

Nezlobte se, ale zítra tam nemohu jít.

 

 

Back to the top