NÁVRH (SUGGESTING)

 

 

PDF version Menu Conversation

 

 

 

 

Proč nejdeme do ....

Why don’t we go .....

A co tak jít ....

What about going to ....

Co kdybychom si zaplavali?

What about swimming?

Pojďme si zaplavat.

Let’s go swimming.

Navrhuji jít někam jinam.

I suggest going somewhere else.

Měli bychom ...

We should ....

Nemyslíš, že by to byl dobrý nápad?

Don’t you think it would be a good idea?

Máme to odložit?

Shall we put it off?

- Dobrá.

- All right. OK.

- Máš (úplnou) pravdu.

- You are (quite) right.

- Jistě.

- Certainly.

- Samozřejmě.

- Of course.

- Přirozeně.

- Naturally.

- Právě. Přesně tak.

- Exactly.

- Nesmysl.

- Nonsense.

- Já jsem proti tomu.

- I am against it.

- Ty snad žertuješ.

- You must be joking.

 

 

A:    Shall we climb that hill?

B:    You must be joking. I am against it. It’s too hot today.

A:    Let’s go swimming then.

B:    Yes, that suits me perfectly.

 

 

Back to the top