LOUČENÍ (PARTING)

 

 

PDF version Menu Conversation

 

 

 

 

Musím se už rozloučit.

I must say goodbye now.

Vy už odcházíte?

Are you leaving?

To již opravdu odcházíte?

Are you really going?

Bohužel už musím jít.

Sorry, I must be off now.

 

Sorry, I must go now.

 

Sorry, I must be going.

Rád bych ještě zůstal, ale nemohu

I'd like to stay longer but I can't.

     se déle zdržet.

  

Velice lituji, ale již opravdu musím jít.

I am very sorry, but I really must be going now.

 

 

Přišel jsme se rozloučit.

I have come to say goodbye.

Bavte se dobře.

Have a good time.

Brzy nashledanou.

See you again before long.

Mohu vás doprovodit domů?

May I see you home?

Vyprovodím vás.

I'll see you off.

Mohu vás doprovodit na, do …

May I see you as far as the …?

Kdy vás opět uvidím?

When shall I be seeing you again?

Pozdravujte doma.

Remember me to your family.

Pozdravujte je ode mne.

Give them my (kind, warm) best regard.

 

Give them my love. (hovorově)

Mnoho štěstí.

Good luck.

Hezkou neděli.

Have a nice time on Sunday.

Bylo to velmi hezké, že jsme se viděli.

It was so nice to see you again.

Děkuji vám za pohoštění.

Thank you for your hospitality.

Děkuji za příjemný večer.

Thank you for a pleasant evening.

Opravdu jsem se pobavil.

It was a very amusing party.

Děkuji vám, že jste přišel.

Thank you for your coming.

 

 

Back to the top