DOROZUMĚNÍ

(MAKING ONESELF UNDERSTOOD)

 

 

PDF version Menu Conversation

 

 

 

 

Mluvíte anglicky?

Do you speak English?

- Mluvím jen česky.

I only speak Czech.

- Anglicky mluvím jen trochu.

I speak English but only a little.

- Teprve se začínám učit.

I am only beginning to learn.

- Umím trochu německy.

I can speak German a little.

- Mluvím raději francouzsky.

I would rather speak French.

 

I would prefer to speak French.

 

   

Rozumíte, co vám říkám?

Can you understand me?

Rozumíte mi?

Do you understand?

- Nerozumím.

I don't understand.

- Vůbec jsem nerozuměl.

I didn't understand at all.

- Ničemu jsem nerozuměl.

I understood nothing.

- Rozumím trochu.

I can understand a little.

- Rozumím téměř všechno.

I can understand almost everything.

- Rozumím, když mluvíte pomalu.

I can follow you if you speak slowly.

 

I can understand you if you speak slowly.

- Prosím, nemluvte tak rychle.

Don't speak so quickly, please.

Promiňte, nerozuměl jsem, co jste říkal.

Sorry, I didn't understand what you said.

 

   

Přeslechl jsem vaše jméno.

I didn't catch your name.

Můžete to opakovat?

Can you repeat it?

 

Can you say it again?

Neslyšel jsem dobře.

I didn't hear very well.

Mluvte pomaleji, prosím.

Will you speak more slowly, please?

 

   

Co jste říkal?

What did you say?

Co prosím?

Sorry?

Špatně jsem se vyjádřil.

I expressed myself badly.

Jak se to píše?

How do you spell it?

Jak se to vyslovuje?

How do you pronounce it?

Jak se řekne anglicky …?

What is the English for …?

Je to jasné?

Is it clear?

 

Back to the top