PŘEDSTAVOVÁNÍ (INTRODUCTIONS)

 

 

PDF version Menu Conversation

 

 

 

 

Dovolte, abych se představil.

Let me introduce myself.

Jmenuji se ...

My name is ....

 

I am ....

Dovolte, abych vám představil pana X.

Let me introduce Mr. X to you.

 

Allow me to introduce Mr. X.

Rád bych vám představil pana X.

I’d like you to meet Mr. X.

Těší mě.

How do you do.

Smím vás představit panu Brownovi?

May I introduce you to Mr. Brown?

Mohl byste mě seznámit s panem X.?

Could you introduce me to Mr. X.?

Známe se od vidění.

We know each other by sight.

Promiňte, nejste pan Hill?

Excuse me, are you Mr. Hill?

Ano, jsem.

Yes, that’s me.

Jak se jmenujete?

What’s your name, please?

Mám to potěšení mluvit s …?

Have I the pleasure of speaking to ..?

Kdo je ten pán?

Who is that gentleman?

Ráda bych se s ním seznámila.

I’d like to meet him.

 

 

Back to the top