ÚVOD AJ PRŮBĚH VÝUKY MAPA STRÁNEK ZDROJE NÁVOD GRAMMAR TOPICS ESC CONVERSATION
Pozdravy Oslovení Představování Blahopřání Dorozumění Loučení Poděkování Návrh Rada Omluvy
Souhlas, nesouhlas Spokojenost Překvapení Lítost Váhání Strach Rozpaky Ujištění, slib Omyly, chyby Vyjádření soustrasti
Pozvání Žádost o dovolení Žádost o něco Vánoční přání Psaní dopisů, pohledů Anglická přísloví Anglické idiomy Telefonování

Conversation