Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

OCENĚNÍ HOSP. KOMORY PRO NAŠE ABSOLVENTY
Dne 19. října 2019 odměnila Hospodářská komora ČR 250 nejlepších absolventů středních škol. Mezi odměněnými byli i vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, která je nedílnou součástí závěrečné zkoušky u patnáctí oborů středního vzdělání.

Vynikajícího úspěchu v soutěži samostatných odborných prací oboru Operátor skladování dosáhli žáci Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov. Lenka Houdková obsadila v soutěži 1. místoMartina Mitturová 3. místo. Žáci převzali ocenění z rukou premiéra ČR Andreje Babiše a prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého. Ocenění je dokladem, že jsou žáci velmi dobře odborně připraveni pro výkon budoucího povolání a také potvrzuje, že příprava žáků školy je na velmi dobré úrovni.

ODBORNÁ SOUTĚŽ KRAJSKÁ ODYSEA – STROJÍRENSTVÍ
KRAJSKÉ KOLO
Dne 24. října 2019 pořádala Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov krajské kolo soutěže Krajská odysea – strojírenství.
Vyhlašovatelem soutěže je Krajský úřad Ústeckého kraje a Okresní hospodářská komora v Chomutově. Krajského kola se zúčastnila vítězná družstva okresních kol Ústeckého kraje. Jednotlivá čtyřčlenná družstva tvořili vždy dva žáci základní školy a dva žáci střední školy. Soutěžním úkolem každého družstva bylo zhotovení kladkostroje pro zdvihání břemene. Pro každé družstvo byla připravena sada nářadí, nástrojů a materiálu. Součástí úkolu pro družstvo bylo navržení kladek v systému CAD/CAM a jejich zhotovení na CNC obráběcím stroji.
Vítězem celé soutěže se stalo družstvo okresu Chomutov ve složení Eliška PopelkováAdam Pucholt ze Základní školy Studentská ulice v Jirkově Jan JedinákPatrik Lonský ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní v Chomutově
Sponzory celé soutěže byly společnosti Solar Turbines EAMA s.r.o.Nexen Tire Europe s.r.o., obě z Průmyslové zóny Triangle.
 
 
Dny otevřených dveří ve školním roce 2019/2020

Všichni žáci se svými rodiči i další zájemci jsou srdečně zváni k prohlídce školy a k bližšímu seznámení s obory vzdělání vyučovanými na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov.
Kdy:
- sobota 9. listopadu 2019 od 8:00 do 13:00 hod.
- čtvrtek 5. prosince 2019 od 13:00 do 18:00 hod.
- sobota 11. ledna 2020 od 8:00 do 13:00 hod.
Kde:
středisko Chomutov, Pražská 702/10 studijní a kovoobráběcí obory
středisko Chomutov, Cihlářská 4132 potravinářské a zemědělské obory, hotelnictví
středisko Jirkov, Jezerská 272 potravinářské, zahradnické a zemědělské obory
středisko Kadaň, 5. května 680 strojírenské obory, zahradnické a zednické práce
pracoviště Kadaň, Fibichova 1129 obory kadeřník, specialista obchodu, kuchař–číšník
pracoviště Chomutov, V Alejích 5383 školní autoservis
pracoviště Chomutov, Trocnovská cvičné dílny autoopravářů
pracoviště Chomutov, Václavská 4153  gastronomické obory, obor operátor–logistik
 
Bližší informace získáte na následujících telefonních číslech:
474 651 848 – středisko Chomutov, Pražská 702/10
474 616 203 – středisko Chomutov, Cihlářská 4132
474 316 624 – středisko Jirkov
474 333 112 – středisko Kadaň
 
CENTRA ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO ZEMĚDĚLSKÉ OBORY

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov se v roce 2019 stala Centrem odborné přípravy v zemědělských oborech. Účelem COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání a seznamování žáků středních škol s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky používanými v zemědělství. Celkem může škola žádat ročně o dotaci na nákup učebních pomůcek ve výši 1 666 000 Kč.

Pro školní rok 2019/2020 si škola pořídila malou mechanizaci pro cvičná políčka se zemědělskými plodinami, pomocí které si mohou žáci procvičovat základní teoretické i praktické znalosti zemědělských prací předtím než usednou do velké mechanizace. V příštím roce bude pořízen kromě jiného zemědělský traktor s GPS navigací a automatickým řízením a také moderní technika na zpracování půdy.

 
 
 Nabídka moštování jablek – podzim 2019
  
Středisko Jirkov nabízí v sezóně podzim 2019
veřejnosti moštování jablek.
Podrobnější informace najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NOVÉ UČEBNY PRO ŽÁKY GASTRONOMICKÝCH OBORŮ V CHOMUTOVĚ
Dne 29. srpna 2019 se na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov, areálu Cihlářská 4132, uskutečnilo slavnostní otevření nových učeben teoretického vyučování pro žáky gastronomických a zemědělských oborů. Slavnostního otevření se zúčastnil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd, radní Ústeckého kraje Ladislav Drlý, primátor Statutárního města Chomutov Marek Hrabáč a další hosté.
Nové učebny teoretického vyučování vznikly na místě bývalého Technologického parku, který v minulosti ukončil svou činnost a volné objekty odkoupil od města Chomutov Ústecký kraj. Do nových učeben je přesunuta výuka z areálu školy v Údlicích. Žáci se budou učit v učebnách vybavených novým nábytkem, výpočetní technikou a dalšími nezbytnostmi nutnými pro zabezpečení kvalitního vzdělávání.
Přítomní hosté ocenili nejen vzhled a vybavení areálu, ale také zapojení školy do realizace projektu. Otevřením nového areálu plní Ústecký kraj svůj program na podporu školství a vytváří předpoklady pro zkvalitnění výuky nejen maturitních, ale zejména učebních oborů, jejichž absolventi jsou čím dál více žádáni na trhu práce.  
 
ŠKODA AUTO A.S. PODPORUJE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov získala v červenci 2019 na základě darovací smlouvy od firmy Škoda AUTO a.s. v rámci podpory odborného vzdělávání učební pomůcky určené pro výuku budoucích Automechaniků a Autotroniků. Jedná se o dva osobní automobily, a to SUPERB COMBI 1,5 TSI a KAROQ 1,0 TSI.
Oba automobily jsou v plné výbavě a významně pomohou ke zkvalitnění odborné přípravy budoucích specialistů na diagnostiku a opravy osobních automobilů nejmodernější konstrukce. Absolventi základních škol projevují o autoopravářské obory stále vysoký zájem a nové učební pomůcky spolu s kvalitní diagnostickou technikou jim umožní získat potřebné teoretické i praktické znalosti pro jejich uplatnitelnost v autoservisech.
 
KADEŘNICKÁ SOUTĚŽ LITVÍNOV-HAMR 2019
Dne 17. dubna 2019 se na Střední odborné škole Litvínov-Hamr konal 20. ročník tradiční kadeřnické soutěže, které se zúčastnila i naše škola. Téma letošního ročníku bylo „Čtyři živly – oheň, voda, země, vzduch“. Reprezentovaly nás žákyně 2. ročníku oboru vzdělání Kadeřník. Kateřina Čížková svým účesem získala v konkurenci 26 soutěžících krásné 4. místo. Modelkou byla spolužačka Michaela Schönerová a třetí členkou týmu byla Lucie Vostatková, která modelku líčila.
Poděkování za vzornou reprezentaci školy patří nejen těmto třem žákyním, ale i učitelkám odborného výcviku, které naše soutěžící výborně připravily.
 
 
V CHOMUTOVĚ SOUTĚŽILI NEJLEPŠÍ OBRÁBĚČI KOVŮ
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov uspořádala ve dnech 15. – 17. dubna 2019 finálové kolo celostátní soutěže zručnosti pod názvem KOVO Junior 2019 – Obráběč kovů. Organizátorem této soutěže je CECH KOVO ČR a soutěž je zařazena do soutěží České ručičky, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT a Jihomoravský kraj.
Do finálového kola postoupilo celkem 20 soutěžících ze 17 středních škol. Soutěžící plnili dva soutěžní úkoly, ve kterých museli prokázat své teoretické a zejména praktické znalosti a dovednosti. A jak celá soutěž dopadla? Absolutním vítězem se stal soutěžící z Moravskoslezského kraje z VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Jan Juračák. Také žáci, kteří soutěžili za Ústecký kraj, prokázali své znalosti a dovednosti, protože na celkovém druhém místě se umístil soutěžící z VOŠ, SPŠ a SŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf Milan Berka.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v historických sklepích areálu Magistrátu města Chomutova za přítomnosti náměstka hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Petra Šmída, náměstka primátora města Chomutova Mgr. Milana Märce a vedoucí OŠMT Ústeckého kraje Ing. Dagmar Waicové. Že o budoucí absolventy oboru Obráběč kovů je veliký zájem, zdůraznil nejenom náměstek hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Petr Šmíd, ale svou účastí na vyhodnocení soutěže také zástupci významných zaměstnavatelů z regionu i celé republiky, kteří také věnovali soutěžícím hodnotné ceny.
O akci informoval také tisk a regionální televize.
 
PROJEKT IKAP B – KRAJSKÁ ODYSEA
V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje B (IKAP B) se konal dne 28. března 2019 na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov 1. ročník okresního kola soutěže Krajská odysea. Spoluorganizátorem soutěže byla Okresní hospodářská komora v Chomutově.
Soutěže se zúčastnila tři družstva složená vždy ze dvou žáků pořadatelské školy a dvou žáků ze Základní školy ul. Studentská v Jirkově.
Soutěžním úkolem každého družstva byl výpočet řemenového převodu, návrh výkresové dokumentace kladek pomocí CAD programů a zhotovení jednoduchého řemenového převodu s kulatým řemenem a napínací kladkou. Čtyřčlenná komise, jejímiž členy byla též Mgr. Dana Mašlová ze společnosti PULS investiční s.r.o. Chomutov a ředitelka ZŠ Zahradní Chomutov Mgr.Libuše Slavíková, následně vyhodnotila výslednou práci žáků.
Nebylo rozhodující konečné umístění, ale obrovská snaha a nadšení všech soutěžících v průběhu celé práce na modelu. Vítězné družstvo postoupilo do krajského kola, které se uskuteční v září 2019.
 
GASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ "TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU"
Dne 27. 3. 2019 proběhla na Odborné škole výroby a služeb Plzeň gastronomická soutěž na téma „Tři oříšky pro Popelku“.
Naše žákyně 1. ročníku oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby Lucie Bibeňová a Marie Humrová obsadily krásné třetí místo v soutěžním úkolu č. 2 Příprava rautové mísy pro čtyři osoby s třemi druhy předkrmů. Děvčata se na soutěž připravovala pod vedením učitelek odborného výcviku Bc. Libuše Mihalincové a Bc. Marcely Petrmichlové.
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


AtlasŠkolství - kam na střední školu 

Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.