Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

INFORMACE K TESTOVÁNÍ OD 22. 11. 2021
Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od 22. 11. 2021 probíhat na všech školách testování, a to vždy v pondělí, pokud je prvním vyučovacím dnem týdne. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem týdne pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
Testování nepodléhají žáci, kteří mají plně dokončené očkování, a od poslední dávky uplynulo 14 dnů, kteří doloží, že překonali onemocnění Covid-19 a od prvního potvrzeného pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů, nebo kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (antigenní test ne starší než 24 hodin, PCR test ne starší než 72 hodin).
 
 
NÁVŠTĚVA RADNÍ ÚSTECKÉHO KRAJE V NAŠÍ ŠKOLE
Dne 26. 10. 2021 radní Ústeckého kraje Jindra Zalabáková navštívila naší školu – jednu z největších škol Ústeckého kraje.
Účelem návštěvy byla nejen prohlídka školy včetně jejich odloučených středisek a pracovišť, ale zejména seznámení s úrovní zabezpečení teoretické a praktické výuky v celkem 26 oborech středního vzdělávání, které škola vyučuje. Seznámila se také se zapojením školy do projektů vyhlašovaných MŠMT a Ústeckým krajem a také s celkovým klimatem ve škole.
Škola patří mezi nejlépe vybavené střední školy Ústeckého kraje, a to ve všech vyučovaných oborech. Například žáci strojírenských, zemědělských i autoopravárenských oborů mají do výuky zařazeno absolvování svářečských kurzů a v autoškole, kterou škola provozuje, absolvují kurzy pro získání řidičského oprávnění různých skupin.
Získané znalosti a dovednosti si mohou žáci vyzkoušet ve školním autoservisu, na odborných pracovištích gastronomických oborů, ale i na pozemcích a sadech, které škola obdělává.
Paní radní byla také překvapena skutečností, že zejména na odborných pracovištích pracují mladí učitelé, což dává určitou záruku dalšího rozvoje školy a poskytování vzdělávání dle požadavků budoucích zaměstnavatelů a potřeb rozvíjejícího se trhu práce.
 
 
 
NÁVŠTĚVA VICEPREZIDENTA FIRMY NEXEN TIRE EUROPE
NEXEN TIRE EUROPE se řadí mezi významné zaměstnavatele působící na Průmyslové zóně Triangle a patří k největším výrobcům pneumatik pro osobní automobily na světě. Firma má uzavřenou smlouvu o spolupráci se středními školami, ke kterým patří také SŠTGA Chomutov. Proto nás dne 19. října 2021 navštívil viceprezident firmy SOO-Cheol Kim s doprovodem.
Pan viceprezident se zajímal o systém vzdělávání a financování českého školství a o možnosti studia žáků i zaměstnanců firem, kteří si chtějí zvýšit svou kvalifikaci. Firma NEXEN TIRE EUROPE má zájem o vytvoření vzdělávacího systému, který by pomohl připravovat budoucí pracovníky pro různé pozice (například logistiky), a to ve spolupráci středních škol a firmy. Ředitel Střední školy technické, gastronomické a automobilní Jiří Mladý projevil o tuto spolupráci zájem. V následujícím období budou probíhat konkrétní jednání a příprava celého projektu.
Pan viceprezident SOO-Cheol Kim si potom se zájmem prohlédl dílny odborného výcviku pro budoucí pracovníky strojírenských a autoopravářských profesí. Celá návštěva byla zakončena prohlídkou školního pracoviště gastronomických oborů a ochutnávkou výrobků, které žáci v rámci odborného výcviku vyrábějí.
 
 
 
INFORMACE KE DNI 29. 10. 2021
V pátek 29. 10. 2021 probíhají podzimní prázdniny a všechna střediska Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov jsou uzavřena.
INFORMACE K VÝUCE VE DNECH 25. A 26. 10. 2021
Na základě vyhodnocení epidemiologické situace okresu Chomutov a naší školy a vzhledem k plnění výchovně – vzdělávacích úkolů bude ve dnech 25. a 26. 10. 2021 na všech střediscích školy probíhat výuka dle platného rozvrhu hodin.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
Všichni žáci se svými rodiči i další zájemci jsou srdečně zváni k prohlídce školy a k bližšímu seznámení s obory vzdělání vyučovanými na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov.
Kdy:
- sobota 6. listopadu 2021 od 8:00 do 13:00 hod.
- čtvrtek 2. prosince 2021 od 13:00 do 18:00 hod.
- sobota 8. ledna 2022 od 8:00 do 13:00 hod.
Kde:
středisko Chomutov, Pražská 702/10 studijní a kovoobráběcí obory
středisko Chomutov, Cihlářská 4132 potravinářské, gastronomické a zemědělské obory
středisko Jirkov, Jezerská 272 potravinářské, zahradnické a zemědělské obory
středisko Kadaň, 5. května 680 strojírenské a zemědělské obory
pracoviště Kadaň, Fibichova 1129 obory kadeřník, prodavač, kuchař–číšník
pracoviště Chomutov, V Alejích 5383 školní autoservis
pracoviště Chomutov, Trocnovská 5453 cvičné dílny autoopravářů
pracoviště Chomutov, Václavská 4153  gastronomické a potravinářské obory, operátor skladování
 
Bližší informace získáte na následujících telefonních číslech:
474 651 848 – středisko Chomutov, Pražská 702/10
474 616 203 – středisko Chomutov, Cihlářská 4132
474 316 624 – středisko Jirkov
474 333 112 – středisko Kadaň
ŠKOLNÍ KADEŘNICKÝ SALON
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov vyučuje na středisku v Kadani obor vzdělání Kadeřník. V roce 2020 byla pro žáky tohoto oboru v objektu školy Fibichova 1129, Kadaň otevřena pro zabezpečení potřebné úrovně praktického vyučování zrekonstruovaná cvičná pracoviště.
Dne 21. 9. 2021 byl za přítomnosti náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Kulhánka a radní Ústeckého kraje Jindry Zalabákové otevřen nový Školní kadeřnický salon, který se nachází také v objektu Fibichova 1129 v Kadani. Salon je bezbariérový. Jeho moderní vybavení umožňuje nabízet veřejnosti široké služby dámského i pánského kadeřnictví. Žáci zde můžou uplatnit studiem získané teoretické znalosti i praktické dovednosti již v průběhu vzdělávání.
Oba hosté ve svých vystoupeních vyzvedli snahu školy o stálé zlepšování podmínek vzdělávání žáků a tím i jejich uplatnitelnost na trhu práce. Při prohlídce nových pracovišť ocenili jejich účelnost, estetičnost, kvalitu vybavení a také celkovou koncepci výuky – škola přesunula praktické vyučování oboru Kadeřník z nevyhovujícího a energeticky náročného objektu na Mírovém náměstí v Kadani do svých volných prostor ve Fibichově ulici.
Pro veřejnost je salon otevřen ve dnech školního vyučování od 8:30 do 13:30 hod. Není nutné se objednávat.
 
 
 
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Výsledky 5. kola
 
Výsledky 5. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 NABÍDKA MOŠTOVÁNÍ JABLEK – PODZIM 2021
  
Středisko Jirkov nabízí v sezóně podzim 2021
moštování jablek pro veřejnost.
Podrobnější informace najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Vyhlášení 5. kola
 
Nabídku oborů vzdělání pro 5. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022 včetně termínů přijímacího řízení
 
Kritéria pro jednotlivé kategorie oborů vzdělání
najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Výsledky 4. kola
 
Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.