Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
 Vyhlášení 4. kola
 
Nabídku oborů vzdělání pro 4. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2020/2021 včetně termínů přijímacího řízení
 
Kritéria pro jednotlivé kategorie oborů vzdělání
najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
 Výsledky 3. kola
 
Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Výsledky 1. kola – obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

V souladu s ustaveními zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 ze dne 25. 3. 2020 zveřejňuje Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou se zahájením studia ve školním roce 2020/2021 počínaje 1. ročníkem.
V seznamech s výsledky pro jednotlivé obory vzdělání jsou uchazeči uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo sděleno školou již při podání přihlášky. U každého oboru je uvedená informace o odevzdání zápisového lístku. Odevzdání zápisového lístku - do 23. 6. 2020.

< Zpět

INFORMACE PRO ŽÁKY – ČERVEN 2020 VE ŠKOLE
V období 8. – 19. 6. 2020 proběhnou ve škole podle stanoveného harmonogramu konzultace pro žáky prvních, druhých a u oborů vzdělání s maturitní zkouškou také třetích ročníků.
Před první konzultací je žák povinen odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. U nezletilých žáků je potřebný také podpis zákonného zástupce. Pro získání formuláře klikněte zde.
Vysvědčení za školní rok 2019/2020 se bude vydávat 26. 6. 2020 a tímto dnem skončí také výuka v probíhajícím školním roce.
V pondělí 29. 6. 2020 a v úterý 30. 6. 2020 bude ředitelské volno.
Konkrétní termíny a další pokyny pro jednotlivé třídy budou oznámeny vždy prostřednictvím webové verze systému Bakaláři.
 
 
INFORMACE PRO ŽÁKY
Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020
Hodnocení bude probíhat v souladu s Vyhláškou 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020.

Číst dál...

BUDOUCÍ KADEŘNÍCI ZMĚŘILI SVÉ DOVEDNOSTI
Že dobrý kadeřník musí prokázat nejen svou šikovnost, znalosti ale také fantazii a estetické cítění, o tom se přesvědčili budoucí kadeřníci na celostátní odborné soutěži, která se konala 20. února 2020 na Střední odborné škole a SOU v Neratovicích pod názvem „Hair show Neratovice 2020“, a které se zúčastnili i žáci ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov.

Číst dál...

PROGRAMÁTOŘI CNC STROJŮ SOUTĚŽILI V CHOMUTOVĚ
Dne 18. 2. 2020 se konalo na Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově regionální kolo soutěže KOVO Junior 2020 Mechanik seřizovač. Je to již 10. ročník této soutěže zařazené do celostátních soutěží České ručičky, které vyhlašuje MŠMT.

Číst dál...

SOUTĚŽ BUDOUCÍCH AUTOMECHANIKŮ V CHOMUTOVĚ
Na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov se ve čtvrtek 13. února 2020 uskutečnilo regionální kolo tradiční soutěže budoucích automechaniků AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2020 za účasti 17 soutěžících z devíti středních škol Ústeckého kraje.
Soutěžící prokazovali své teoretické i praktické znalosti z konstrukce automobilů, rozpoznávali různé součástky, prováděli opravy a diagnostiku osobních automobilů a také absolvovali test ze znalostí pravidel silničního provozu. Soutěž byla náročná, ale soutěžící prokázali velmi dobré znalosti a rozdíly mezi nimi byly opravdu minimální.

Číst dál...

SŠTGA CHOMUTOV ZVÍTĚZILA V SOUTĚŽI PROGRAMÁTORŮ
Že i dětská hračka může být předmětem soutěžního klání budoucích programátorů CNC obráběcích strojů, o tom se přesvědčili žáci naší školy, kteří se zúčastnili celostátní soutěže vyhlášené firmou Dormer Pramet s.r.o Šumperk. A o jakou hračku šlo? JO-JO. Úkolem soutěžního týmu bylo navrhnout, vyprojektovat a vyrobit na CNC obráběcím stroji tuto hračku. Soutěže se zúčastnilo asi 20 soutěžních týmů z celé republiky.
Odborná komise hodnotila originalitu, vzhled a také funkčnost výrobku. A jak dopadli žáci oboru Programátor CNC obráběcích strojů ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov? V této náročné a zároveň zajímavé soutěži obsadili první místo, které dokládá, že příprava žáků na škole je na velmi dobré úrovni.
 
 
ZLATÝ PODZIM SPORTOVCŮ SK OLYMP JIRKOV
Spolek SK Olymp Jirkov při Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov se již téměř dvě desetiletí zaměřuje na tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost sportovců s mentálním postižením. Během podzimu 2019 se mohl radovat z několika celorepublikových a regionálních vítězství v soutěžích pořádaných Českým svazem mentálně postižených sportovců (ČSMPS).

Číst dál...

OCENĚNÍ HOSP. KOMORY PRO NAŠE ABSOLVENTY
Dne 19. října 2019 odměnila Hospodářská komora ČR 250 nejlepších absolventů středních škol. Mezi odměněnými byli i vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, která je nedílnou součástí závěrečné zkoušky u patnáctí oborů středního vzdělání.

Číst dál...

Pro zájemce o studium

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


AtlasŠkolství - kam na střední školu 

Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.