Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

AUTOMECHANICI Z ÚSTECKÉHO KRAJE SOUTĚŽILI
Dne 7. března 2019 se na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov uskutečnilo regionální kolo celostátní odborné soutěže Autoopravář Junior 2019 v kategorii Automechanik. Soutěže se zúčastnilo 10 středních škol Ústeckého kraje vyučujících autoobory, které vyslali soutěžit celkem 19 žáků. Žáci soutěžili v teoretických znalostech z konstrukce a diagnostiky motorových vozidel. V praktické části soutěže diagnostikovali a odstraňovali závady na různých druzích vozidel.
A jak klání nejlepších autoopravářů dopadlo? Vítězem regionálního kola se stal žák Jiří Vondráček ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Roudnici nad Labem. Druhým v pořadí a taktéž postupujícím žákem do celostátního finále, které se koná v Servis Center ŠKODA AUTO a.s. Kosmonosy, je Ondřej Kalina ze SOŠ technické a zahradnické v Lovosicích. Úspěšně dokončil soutěž také žák Radek Baumgartl z pořádající školy, který se umístil na celkovém pátém místě.
Soutěž prokázala, že teoretická i praktická příprava žáků středních škol Ústeckého kraje je na dobré úrovni a žáci jsou dobře připravováni na své budoucí povolání.
 
 NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
  
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov
nabízí pracovní místo
mzdové účetní/mzdového účetního.
 
Další informace naleznete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE MECHANIK SEŘIZOVAČ
K nejžádanějším profesím na současném trhu práce patří Mechanik seřizovač se zaměřením na CNC obráběcí stroje. Proto je tento obor právem zařazen do celostátní soutěže České ručičky 2019, a to pod názvem KOVO Junior 2019 – Mechanik seřizovač.
Na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov se 27. února 2019 konalo regionální kolo této soutěže, do kterého postoupilo osm žáků středních škol Ústeckého kraje. Žáci soutěžili ve dvou disciplínách, kterými bylo vypracování programu pro výrobu strojírenské součásti na CNC obráběcím stroji a dále měření strojírenských součástí.
Vítězem regionálního kola se stal žák Jiří Novotný z Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední školy služeb a cestovního ruchu Varnsdorf. Jako druhý se umístil žák pořádající školy Josef Vostrý. Tito žáci zároveň postoupili do celostátního kola, které proběhne 12. – 14. března 2019 na Střední škole strojírenské a elektrotechnické v Brně.
Držme našim žákům palce, protože budou reprezentovat nejen svou školu, ale i Ústecký kraj.
 
IKAP-B – PROJEKTOVÝ DEN NA VÁCLAVCE
Dne 19. 2. 2019 se na středisku odborného výcviku pro gastronomické obory vzdělání Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov konal projektový den v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B). Cílem tohoto projektu je prohloubit partnerství základních a středních škol a také škol a zaměstnavatelů a podpořit gramotnosti i společné vzdělávání mladých lidí.
Projektového dne, který probíhal formou společného vzdělávání, se společně se žáky SŠTGA Chomutov, studujícími obory vzdělání z oblasti gastronomie (kuchař-číšník, pekař, cukrář) zúčastnilo 23 žáků osmé třídy ZŠ Na Příkopech v Chomutově v doprovodu svých pedagogů. Společně se podíleli na přípravě obložených chlebíčků, cukrářského pečiva a míchaných nápojů a zdokonalili se v pravidlech společenského chování při stolování a společenské etiketě.
 
PROJEKTOVÉ DNY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Vybrat si správně budoucí povolání je jistě důležitý moment v životě mladého člověka. Ve snaze poradit a ulehčit žákům končícím základní vzdělávání řešení této otázky, nabídla Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, středisko Kadaň žákům základních škol v regionu vyzkoušet si jeden den na odborném výcviku. Tuto možnost doposud využilo pět základních škol z Kadaně, Klášterce nad Ohří a Vejprt. Celkem se s praktickým vyučováním oborů vzdělání kadeřník, prodavač, kuchař-číšník, strojní mechanik, obráběč kovů, zahradnické a zednické práce seznámilo více než 120 žáků osmých a devátých tříd.
Žáci základních škol v doprovodu svých učitelů pozorovali práci našich žáků a také si sami vyzkoušeli některé činnosti, např. výrobu kovového knoflíku, výrobu vánoční ozdoby nebo balení dárku. Naši žáci – budoucí kadeřnice a kadeřníci potom zájemcům obarvili vlasy a vytvářeli účesy. Na pracovišti oboru vzdělání kuchař-číšník mohli návštěvníci ochutnat výrobky našich žáků, prohlédnout si slavnostně prostřené stoly či pokusit se ozdobně poskládat ubrousek.
V závěru každého projektového dne proběhla krátká beseda o možnostech studia na naší škole s vedoucím střediska. Návštěvníkům – žákům základních škol – se tato akce líbila a podle názoru jejich učitelů jim tento den pomůže při volbě vhodného oboru vzdělávání na střední škole.
 
 
PROGRAM NADACE ČEZ "PODPORA REGIONŮ"
PŘISPÍVÁ NA ROZVOJ STŘEDNÍCH ŠKOL
V rámci programu Nadace ČEZ „Podpora regionů“ je v roce 2018 poskytnut příspěvek v částce 7,15 mil Kč na právě probíhající rekonstrukci objektu bývalého Technologického parku Chomutov, kde v rámci projektu „SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov – dokončení centra výuky gastronomických oborů“, vzniknou po dokončení učebny teoretické výuky gastronomických oborů.
Rekonstrukce bude dokončena do konce června 2019 a již od 2. září školního roku 2019/2020 bude v nově rekonstruovaných objektech zahájena teoretická výuka. Žáci a jejich učitelé se mohou těšit na moderní nově vybavené učebny splňující nároky na moderní metody výuky včetně kvalitního zázemí.
a1
 
JARNÍ KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ „POCTA ZAHRADNICKÉMU ŘEMESLU“
Dne 11. 4. 2018 se žákyně 2. ročníku oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby zúčastnily celostátní gastronomické soutěže, kterou pořádala Odborná škola výroby a služeb v Plzni. Naši školu reprezentovala děvčata Nikola Kováčová a Ludmila Facunová.
Soutěžící měly za úkol připravit dva druhy studených předkrmů, složitý salát a prostřít slavnostní tabuli pro dvě osoby. Příprava na soutěž probíhala pod vedením učitelek odborného výcviku Bc. Libuše Mihalincové a Bc. Marcely Petrmichlové celý březen.
Z deseti soutěžících družstev naše děvčata obsadila krásné čtvrté místo.
 
KURZ TRICHOLOGIE
27. dubna 2018 absolvovali žáci oboru vzdělání Kadeřník v rámci prohlubování odbornosti a kvalifikace odborný trichologický kurz.
Obsah kurzu byl přizpůsoben znalostem a dovednostem žáků prvního až třetího ročníku. Byl zaměřen na problematiku vlasového růstu a anomálií vlasové pokožky. Žáci si mohli vyzkoušet speciální kameru, která jim ukázala zdravý vlas a pokožku na hlavě.
Žákům se přednáška velmi líbila a kromě nových znalostí si odnesli také certifikát o absolvování kurzu.
 
 
WORKSHOPY VE SPOLEČNOSTI PENNY MARKET
Žáci 3. ročníku oboru Operátor skladování (Operátor-logistik), Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov, se 19. 3. 2018 zúčastnili dvou workshopů, které pořádala společnost Penny Market. První workshop byl zaměřen na správné sestavování životopisů. Žáci se seznámili s tím, jak nejlépe napsat životopis, co je v něm nutné uvádět a jakých nejčastějších chyb se lidé při psaní životopisu dopouštějí. Cílem workshopu bylo přinést studentům netradiční pohled druhé strany (personalisty) a naučit je vyvarovat se běžných chyb tak, aby měli větší šanci získat svou vysněnou práci.
Druhý workshop se týkal hromadného a skupinového výběrového řízení – AC (assessment centrum je velmi používanou formou výběrových řízení). Žáci plnili samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách různé úkoly. Velice je to bavilo, aktivně se zapojovali, odpovídali na kladené otázky a diskutovali. Cílem tohoto workshopu bylo umožnit žákům vyzkoušet si dosud nepoznaný způsob výběru kandidátů na pracovní místa, připravit je na tuto možnost výběru a tím jim formou netradičního zážitku dopomoci umět reagovat na formu výběrového řízení – AC.
Workshopy pod vedením Bc. Olgy Falbr, která působí jako regionální HR manažer, byly pro žáky přínosné také tím, že společnost Penny Market nyní znají detailně, vědí, jaký je chod firmy, pracovní prostředí, pracovní pozice a také jaké mají zaměstnanci benefity. To vše může žákům pomoci v rozhodování, kam po závěrečných zkouškách nastoupit do zaměstnání.
 
 
V Chomutově soutěžili také nejlepší programátoři CNC obráběcích strojů
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov uspořádala ve dnech 19. – 21. března 2018 celostátní soutěž zručnosti pod názvem KOVO Junior 2018 – Mechanik seřizovač. Organizátorem této soutěže je CECH KOVO ČR a soutěž je zařazena do soutěží České ručičky 2018, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT a Jihomoravský kraj.
Soutěže se zúčastnilo celkem 15 soutěžících, vítězů krajských kol, z celkem 13 středních škol České republiky. Soutěžící plnili soutěžní úkoly zaměřené na vytvoření programu pro výrobu dané součásti na CNC obráběcím stroji. Vytvořený program byl poté vložen do řídicího systému CNC obráběcího stroje a vyrobena strojírenská součást. Tak se mohli soutěžící na vlastní oči přesvědčit o kvalitě vypracovaného programu a přesnosti daného výrobku. Mezi další úkoly patřila i strojírenská měření a výpočty. Na regulérnost celé soutěže dohlížel vylosovaný hlavní rozhodčí z doprovázejících pedagogických pracovníků a supervizor, kterým byl zástupce firmy KUKA Industries ČR s.r.o.
A jak celá soutěž dopadla? Na třetím místě se umístil soutěžící ze Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš Aleš Katolický, na druhém místě soutěžící ze Střední školy strojírenské a elektrotechnické Brno Martin Čech a celkovým vítězem se stal soutěžící ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov Lukáš Novotný.
Ceny do soutěže věnoval Cech KOVO ČR, firma Aisan Industry Czech s.r.o. a KUKA Industries ČR s.r.o.
Vítěz soutěže převezme v červnu 2018 na slavnostním galavečeru v Brně plaketu České ručičky.
 
 
V Chomutově soutěžili nejlepší automechanici kraje
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov uspořádala 15. února 2018 ve školním autoservisu krajskou soutěž automechaniků středních škol Ústeckého kraje. Soutěž patří mezi soutěže České ručičky 2018, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT a Jihomoravský kraj.
Krajské soutěže se zúčastnilo 20 automechaniků, vítězů školních kol, z 10 středních škol Ústeckého kraje, které tento obor vyučují. Soutěžící plnili teoretické úkoly z konstrukce automobilů a také si museli poradit se simulovanými závadami na osobních automobilech, při kterých museli prokazovat své znalosti z ovládání moderní techniky, ale také svou zručnost a přesnost.
Vítězem se stal Lukáš Zoul z Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany, na druhém místě se umístil Ondřej Mašek ze SOŠ technické a zahradnické Lovosice a na třetím místě Jiří Kraml z pořádající školy. Soutěžící, kteří se umístili na prvním a druhém místě, postupují do celostátního kola, které se uskuteční 26. – 28. března 2018 v Mladé Boleslavi. Přejeme jim, ať se jim finálové kolo vydaří a úspěšně reprezentují svou školu i celý kraj.
 
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


AtlasŠkolství - kam na střední školu 

Střediska Chomutov a Jirkov používají pro elektronickou komunikaci mezi žáky, rodiči a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.