Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

NOVÁ UČEBNA PRO ŽÁKY OBORU PRODAVAČ
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov vyučuje na pracovišti v Kadani žáky také v oboru vzdělání Prodavač. Právě na tyto žáky čekalo po obnovení prezenčního praktického vyučování malé překvapení.
Škola využila dobu, kdy nebyla povolena osobní přítomnost žáků ve škole, k celkové rekonstrukci odborné učebny. Reagovala tím na požadavky zaměstnavatelů (jak velkých supermarketů, tak i malých prodejen), kteří vyžadují nové znalosti a dovednosti budoucích absolventů oboru Prodavač, a vybudovala zcela novou multimediální učebnu vybavenou prostředky výpočetní techniky a další didaktickou technikou, odborným programovým vybavením a novým školním nábytkem.
Vzniklo tak pracoviště splňující náročné hygienické i odborné požadavky, které zabezpečila školy vlastními pracovníky. Nová učebna přispěje ke zkvalitnění výuky tohoto náročného oboru vzdělání a zvýší i uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
 
 
 
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3. 5. 2021
Podle novely Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k povinnému testování žáků bude testování žáků SŠTGA Chomutov účastnících se prezenční výuky probíhat jedenkrát týdně – vždy v první den přítomnosti žáka ve výuce, a to vždy před zahájením výuky. Testování podléhají také žáci účastnící se skupinové konzultace (do maximálního počtu 6 žáků). Žáci účastnící se individuální konzultace (1 žák a 1 pedagog) se netestují.
 
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ROK 2021/2022
POSTUP VYYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Postup vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 bude na SŠTGA  Chomutov v souladu s platným Opatřením obecné povahy MŠMT následovný:
- Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení u všech oborů vzdělání 19. května 2021.
- Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. nejpozději 2. června 2021.
Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek neodevzdávají.
 
 
VÝUKA OD 26. 4. 2021
Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. 4. 2021 o omezení provozu škol a školských zařízení bude na SŠTGA Chomutov od pondělí 26. 4. 2021 probíhat výuka následovně:
Praktická škola dvouletá
U tohoto oboru vzdělání probíhá všechno vyučování prezenčně podle platného rozvrhu hodin.
Ostatní obory vzdělání
Všechny třídy všech oborů vzdělání kromě Praktické školy dvouleté se účastní prezenční výuky odborného výcviku podle platných rozvrhů hodin. Týden začínající pondělkem 26. 4. 2021 je LICHÝ TÝDEN. Teoretické vyučování nadále pokračuje distanční formou.

Číst dál...

VÝUKA OD 19. 4. 2021
Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. 4. 2021 o omezení provozu škol a školských zařízení je na středních školách od 19. 4. 2021 navíc k aktivitám povoleným od 12. 4. 2021, uvedeným v předchozí zprávě, možná osobní přítomnost žáků ve škole také na skupinových konzultacích žáků posledních ročníků studia a žáků ohrožených školním neúspěchem také z jiných než posledních ročníků. Žáci si domluví požadované konzultace s příslušnými vyučujícími.
 
 
VÝUKA OD 12. 4. 2021
Výuka Praktické školy dvouleté
Od pondělí 12. 4. 2021 budou žáci Praktické školy dvouleté docházet na prezenční vyučování podle platného rozvrhu hodin. Dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek – bude probíhat testování žáků.
Výuka autoškoly
Žáci, kteří přijdou na výcvik autoškoly, budou testování před jízdou na středisku Jirkov. Příchod na praktickou hodinu v autoškole je 30 minut před začátkem jízdy (časový prostor pro testování). Nezletilí žáci musí mít s sebou kontakt na zákonného zástupce.
Ostatní obory studia
U všech ostatních oborů studia pokračuje od 12. 4. 2021 do odvolání distanční výuka – teoretická i praktická.
Udržujte nadále kontakt se školou, nové informace sdělujeme na této webové stránce, ve webové aplikaci programu Bakaláři („E-žákovská knížka“) nebo prostřednictvím e-mailu.
 
 
UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY – ORGANIZACE MZ 2021
Aktualizované podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 podle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-3, termíny konání zkoušek společné i profilové části a další informace najdete zde nebo v nabídce Maturitní a závěrečné zkoušky / MZ 2021 – Organizační zabezpečení SŠTGA Chomutov.
 
OZNÁMENÍ PRO ZÁKAZNÍKY ŠKOLNÍCH ZAHRAD
Oznamujeme našim zákazníkům, že v roce 2021 se nebude na střediscích školy Jirkov a Kadaň prodávat sadba zeleniny a balkonových květin.
Děkujeme za pochopení.
 
 
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5. 1. 2021 č. j. MSMT-43073/2020-3, oddíl IV, písmeno a, b rozhodl ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou 39-41-L/01 Autotronik, 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 37-42-M/01 Logistické a finanční služby, 65-42-M/01 Hotelnictví a do nástavbového oboru studia 64-41-L/51 Podnikání.
 
VÝUKA OD 1. 3. 2021
Svým usnesením č. 200 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření rozhodla vláda ČR vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o pravidlech provozu škol a školských zařízení. Od 27. února 2021 do 21. března 2021 se nadále zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol na vzdělávání. Na SŠTGA Chomutov nadále probíhá teoretická i praktická výuka všech tříd všech oborů vzdělání distančně.

Číst dál...

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY KONČÍCÍCH 3. ROČNÍKŮ – ORGANIZACE ZZ 2021
Podmínky konání závěrečné  koušky ve školním roce 2020/2021 podle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3258/2021-1, termíny konání zkoušek a další informace najdete zde nebo v nabídce Maturitní a závěrečné zkoušky / ZZ 2021 – organizační zabezpečení SŠTGA Chomutov.
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.