Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Vyhlášení 4. kola
 
Nabídku oborů vzdělání pro 4. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022 včetně termínů přijímacího řízení
 
Kritéria pro jednotlivé kategorie oborů vzdělání
najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Výsledky 3. kola
 
Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
 
 
 
 
 
 
  
 
 
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
 
Nabídka zaměstnání
    
 
VÝUKA OD 24. 5. 2021
Podle aktuálního novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o omezení provozu škol a školských zařízení platného od 24. 5. 2021 bude na SŠTGA Chomutov od pondělí 24. 5. 2021 probíhat standardní výuka.
Všechny třídy všech oborů vzdělání se učí prezenčně podle platných rozvrhů hodin jak na teoretickém vyučování, tak na odborném výcviku.
Testování
Všichni žáci, kteří se účastní výuky, nebo jsou ubytování na internátě nebo domově mládeže, podléhají požadavku testování na přítomnost onemocnění COVID-19 podle aktuálně platného novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů.
Testování žáků se koná jednou týdně – ve výuce v pondělí vždy na začátku vyučování, v internátě nebo domově mládeže při nástupu na ubytování, pokud se žák ubytuje před prvním dnem výuky a nebyl zatím testován ve škole.
Ochrana dýchacích cest
Podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je žákům nadále zakázaný pohyb a pobyt v prostorách školy bez respirátoru.
Úřední hodiny
Úřední hodiny na všech střediscích školy jsou počínaje pondělím 24. 5. 2021 od 7:00 hod do 14:30 hod.
*****************************
Další podrobnější informace sdělí svým žákům každé středisko školy prostřednictvím webové aplikace programu Bakaláři nebo e-mailem.
 
 
SPOLUPRÁCE SE ŠKODA AUTO
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov je partnerem ŠKODA AUTO a toto partnerství je pro školu velkým přínosem. Firma poskytuje škole pro výuku budoucích mechaniků opravářů motorových vozidel informace o opravách a údržbě vozidel, diagnostický software ODIS, ale i nehomologované vozy, podkomplety a další stroje a zařízení ke vzdělávacím účelům. Tohle všechno je ale jen jedna část spolupráce. Druhou částí je přímé zapojení do výuky.
V současné době je jednou z nejaktuálnějších oblastí výuky problematika elektromobility a umělé inteligence. Firma připravila blok bezplatných on-line přednášek pro pedagogy středních škol, kteří se jich mohou zúčastnit a získat tak potřebné podklady pro výuku svých žáků. Dále mají učitelé k dispozici instruktážní videa, která významně pomáhají žákům nejenom zvládnout distanční výuku, ale také získat informace potřebné pro další výuku a uplatnění u budoucích zaměstnavatelů.
Získané informace si škola nenechává jen pro vlastní potřebu, ale předává je také ostatním školám Ústeckého kraje, které budoucí mechaniky opraváře motorových vozidel vyučují.
 
 
 
NOVÁ UČEBNA PRO ŽÁKY OBORU PRODAVAČ
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov vyučuje na pracovišti v Kadani žáky také v oboru vzdělání Prodavač. Právě na tyto žáky čekalo po obnovení prezenčního praktického vyučování malé překvapení.
Škola využila dobu, kdy nebyla povolena osobní přítomnost žáků ve škole, k celkové rekonstrukci odborné učebny. Reagovala tím na požadavky zaměstnavatelů (jak velkých supermarketů, tak i malých prodejen), kteří vyžadují nové znalosti a dovednosti budoucích absolventů oboru Prodavač, a vybudovala zcela novou multimediální učebnu vybavenou prostředky výpočetní techniky a další didaktickou technikou, odborným programovým vybavením a novým školním nábytkem.
Vzniklo tak pracoviště splňující náročné hygienické i odborné požadavky, které zabezpečila školy vlastními pracovníky. Nová učebna přispěje ke zkvalitnění výuky tohoto náročného oboru vzdělání a zvýší i uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
 
 
 
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3. 5. 2021
Podle novely Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k povinnému testování žáků bude testování žáků SŠTGA Chomutov účastnících se prezenční výuky probíhat jedenkrát týdně – vždy v první den přítomnosti žáka ve výuce, a to vždy před zahájením výuky. Testování podléhají také žáci účastnící se skupinové konzultace (do maximálního počtu 6 žáků). Žáci účastnící se individuální konzultace (1 žák a 1 pedagog) se netestují.
 
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ROK 2021/2022
POSTUP VYYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Postup vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 bude na SŠTGA  Chomutov v souladu s platným Opatřením obecné povahy MŠMT následovný:
- Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení u všech oborů vzdělání 19. května 2021.
- Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. nejpozději 2. června 2021.
Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek neodevzdávají.
 
 
VÝUKA OD 26. 4. 2021
Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. 4. 2021 o omezení provozu škol a školských zařízení bude na SŠTGA Chomutov od pondělí 26. 4. 2021 probíhat výuka následovně:
Praktická škola dvouletá
U tohoto oboru vzdělání probíhá všechno vyučování prezenčně podle platného rozvrhu hodin.
Ostatní obory vzdělání
Všechny třídy všech oborů vzdělání kromě Praktické školy dvouleté se účastní prezenční výuky odborného výcviku podle platných rozvrhů hodin. Týden začínající pondělkem 26. 4. 2021 je LICHÝ TÝDEN. Teoretické vyučování nadále pokračuje distanční formou.

Číst dál...

VÝUKA OD 19. 4. 2021
Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. 4. 2021 o omezení provozu škol a školských zařízení je na středních školách od 19. 4. 2021 navíc k aktivitám povoleným od 12. 4. 2021, uvedeným v předchozí zprávě, možná osobní přítomnost žáků ve škole také na skupinových konzultacích žáků posledních ročníků studia a žáků ohrožených školním neúspěchem také z jiných než posledních ročníků. Žáci si domluví požadované konzultace s příslušnými vyučujícími.
 
 
VÝUKA OD 12. 4. 2021
Výuka Praktické školy dvouleté
Od pondělí 12. 4. 2021 budou žáci Praktické školy dvouleté docházet na prezenční vyučování podle platného rozvrhu hodin. Dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek – bude probíhat testování žáků.
Výuka autoškoly
Žáci, kteří přijdou na výcvik autoškoly, budou testování před jízdou na středisku Jirkov. Příchod na praktickou hodinu v autoškole je 30 minut před začátkem jízdy (časový prostor pro testování). Nezletilí žáci musí mít s sebou kontakt na zákonného zástupce.
Ostatní obory studia
U všech ostatních oborů studia pokračuje od 12. 4. 2021 do odvolání distanční výuka – teoretická i praktická.
Udržujte nadále kontakt se školou, nové informace sdělujeme na této webové stránce, ve webové aplikaci programu Bakaláři („E-žákovská knížka“) nebo prostřednictvím e-mailu.
 
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.