Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

VÝUKA V OBDOBÍ 25. 11. 2020 – 12. 12. 2020
Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1198 a 1199 o přijetí krizového opatření bude v uvedeném období výuka na SŠTGA Chomutov a provoz jejích zařízení probíhat následovně:
Ve všech ročnících Praktické školy dvouleté probíhá teoretické i praktické vyučování prezenční formou.
Závěrečné ročníky všech oborů studia – 4. ročníky oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou, 3. ročníky oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou a závěrečné ročníky nástavbového studia absolvují prezenční teoretické vyučování.
Nižší ročníky všech oborů vzdělání s výjimkou Praktické školy dvouleté pokračují nadále v distančním teoretickém vyučování.
Všechny ročníky všech oborů vzdělání absolvují prezenční praktické vyučování a praktickou přípravu (odborný výcvik).
Žáci a všichni zaměstnanci školy nosí po celou dobu výuky a pobytu ve škole ochranné roušky.
Ubytování žáků na domově mládeže a v internátu je povoleno pouze v době jejich prezenční výuky.
Stravování žáků a zaměstnanců ve školních jídelnách se zabezpečuje podle pokynu MŠMT – žáci konající prezenční výuku se mohou stravovat ve školních jídelnách, žáci v distanční výuce si mohou jídlo pouze vyzvednout a odnést domů.
Prezenční výuka probíhá za standardních podmínek, sleduje se absence a neúčast žáka je potřebné omluvit.
Žáci i zákonní zástupci jsou průběžně informování o všech důležitých skutečnostech prostřednictvím elektronické verze systému Bakaláři („E-žákovská knížka“) i dalšími komunikačními prostředky - e-mail, telefon. Žáci jsou povinni tyto informační kanály průběžně sledovat.
 
Úřední hodiny všech středisek školy od 25. 11. 2020: 7:00 - 14:00 hod.
 
 
ZMĚNA VE VÝUCE V OBDOBÍ OD 18. 11. 2020
Počínaje středou 18. 11. 2020 bude probíhat prezenční výuka oboru vzdělání Praktická škola dvouletá podle platných rozvrhů hodin. Ostatní obory vzdělání pokračují v distanční výuce. 
Žáci i zákonní zástupci jsou průběžně informováni o všech důležitých skutečnostech prostřednictvím elektronické verze systému Bakaláři („E-žákovská knížka“) i dalšími komunikačními prostředky - e-mail, telefon. Žáci jsou povinni tyto informační kanály průběžně sledovat.
 
 
PŘIJMĚTE NABÍZENOU POMOC – VÍTE O NÍ?
VZKAZ PRO ŽÁKY
Pokud máte v době zakázané osobní přítomnosti ve škole, ale i za běžných podmínek fungování školy, nějaké problémy s plněním studijních povinností a potřebujete poradit, pomoct, mít k dispozici počítač, abyste mohli vypracovat domácí úkoly, případně řešit i jiné problémy, můžete se obrátit na různé podpůrné instituce, které působí v našem regionu. V následujících odkazech najdete nabídku jejich činností a služeb včetně kontaktních údajů. Neváhejte je využít.
 
 
VÝUKA V OBDOBÍ 2. 11. 2020 – 20. 11. 2020
V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání na období 2. 11. 2020 – 20. 11. 2020, bude od 2. 11. 2020 probíhat výuka všech oborů vzdělání SŠTGA Chomutov (teoretická i praktická) distančním způsobem.
Žáci i zákonní zástupci jsou průběžně informováni o všech důležitých skutečnostech prostřednictvím elektronické verze systému Bakaláři („E-žákovská knížka“) i dalšími komunikačními prostředky – e-mail, telefon. Žáci jsou povinni tyto informační kanály sledovat.
Přejeme všem žákům a jejich blízkým hodně zdraví a doufáme, že všichni přispíváme dodržováním epidemiologických opatření k překonání současné nepříznivé situace.
 
 
ÚŘEDNÍ HODINY OD 19. 10. 2020
Oznamujeme žákům, zákonným zástupcům i další veřejnosti, že od 19. 10. 2020 do odvolání je úřední doba na všech střediscích SŠTGA Chomutov v pracovních dnech, a to od 7:00 do 12:00 hod. 
 
 
VÝUKA V OBDOBÍ 14. 10. 2020 – 1. 11. 2020
Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizových opatření vydal ředitel SŠTGA Chomutov následující pokyny k zabezpečení vzdělávání žáků v období 14. 10. 2020 – 1. 11. 2020:
Teoretická i praktická výuka všech oborů vzdělání s výjimkou Praktické školy dvouleté probíhá distančně.
Žáci Praktické školy dvouleté se vzdělávají prezenčně podle platných rozvrhů hodin, výuka každý den končí v 12:00 hod.
Dále je podle uvedeného usnesení vlády ve dnech 26. a 27. 10. 2020 (pondělí, úterý) zakázána osobní přítomnost žáků středních škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou podle opatření MŠMT č. j. MSMT-39185/2020-1 stanoveny dny volna. V těchto dnech nebude probíhat žádné vzdělávání – ani teoretické, ani praktické, ani prezenční, ani distanční.
Ve středu 28. 10. 2020 je státní svátek.
Ve čtvrtek 29. 10. 2020 a v pátek 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.
Žáci i zákonní zástupci jsou průběžně informováni o všech důležitých skutečnostech prostřednictvím elektronické verze systému Bakaláři („E-žákovská knížka“) i dalšími komunikačními prostředky - e-mail, telefon. Žáci jsou povinni tyto informační kanály průběžně sledovat.
 
 
VÝUKA BUDOUCÍCH KADEŘNÍKŮ PROBÍHÁ V NOVÉM PROSTŘEDÍ
Povolání Kadeřník se řadí mezi atraktivní obory, o které je mezi žáky velký zájem. Není proč se tomu divit, vždyť každý z nás kadeřníka nebo holiče potřebuje, protože máme rádi hezké a moderní účesy. Obor Kadeřník vyučuje také Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov na svém středisku v Kadani, která reagovala na stále se zvyšující požadavky na vybavení cvičných pracovišť celkovou rekonstrukcí a modernizací učeben umístěných na pracovišti ul. Fibichova.
Celkové náklady dosáhly výše 780 000 Kč. Na jejich úhradě se významnou částkou 500 000,- Kč podílela finanční dotace města Kadaň, která byla škole poskytnuta na zlepšení podmínek výuky učebních oborů.
Učebny byly vybaveny novým nábytkem a dalším vybavením, které kadeřníci potřebují pro kvalitní výuku. Dne 25. 9. 2020 proběhlo slavnostní otevření pracoviště za přítomnosti starosty města Kadaň PaedDr. Jiřího Kulhánka a dalších hostů z Krajského úřadu, kteří si prohlédli nová pracoviště. Věříme, že nové vybavení zkvalitní výuku budoucích kadeřníků, a tím je lépe připraví pro výkon krásného ale i náročného povolání.
a1m   a2m
 
 
ZMĚNA POVINNOSTI NOSIT OCHRANNOU ROUŠKU
Od pátku 18. 9. 2020 je povinné nosit ve školách počínaje 2. stupněm základní školy ochrannou roušku či jinou ochranu dýchacích cest ve všech prostorách včetně výuky ve třídách.
Žádáme všechny žáky, zákonné zástupce, zaměstnance a případné další návštěvníky školy, aby se řídili tímto oznámením.
 

BUDOUCÍ ZEMĚDĚLCI DOSTALI NOVOU MODERNÍ TECHNIKU

a01mStřední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov se v roce 2019 stala Centrem odborné přípravy v zemědělských oborech vzdělání. Jedním z cílů tohoto centra je podpora a zvýšení zájmu žáků o zemědělské obory. Výuka budoucích farmářů je založena mimo jiné i na ovládání moderní zemědělské techniky, bez které si moderní produktivní zemědělství nedovedeme představit.
V roce 2020 si škola ze schválené dotace pořídila traktor včetně diskového podmítače a rozmetadla statkových hnojiv, který splňuje požadavky moderní zemědělské výroby. Tento traktor je vybaven GPS navigací spojenou s automatickým řízením. Toto vybavení umožňuje přesný pohyb soupravy po poli a zamezuje například zbytečným přejezdům. Žáci se tak seznámí a prakticky si vyzkouší techniku moderní zemědělské výroby a své znalosti uplatní ve svém budoucím zaměstnání.
 
 
OZNÁMENÍ O POVINNOSTI NOSIT OCHRANNOU ROUŠKU
Dnes, ve středu 9. 9. 2020, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, že na základě vývoje epidemiologické situace v ČR bude od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné nosit ve vnitřních prostorách budov v celé ČR ochrannou roušku. Další pokyny se připravují.
Žádáme všechny žáky, zákonné zástupce, zaměstnance a případné další návštěvníky školy, aby se řídili tímto oznámením.
 
ZABEZPEČENÍ PROVOZU ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2020/2021 VZHLEDEM K VÝSKYTU COVID-19
Na základě manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ vydal ředitel Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov příkaz k zabezpečené provozu školy za výše uvedené situace.
Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 provoz 1. 9. 2020, a to v plném rozsahu.
Od žáků, zaměstnanců a dalších osob se při prvním příchodu do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
V současnosti pro vstup a pobyt ve škole není povinnost nosit ochrannou roušku či jinou ochranu dýchacích cest. Žáci, kteří vykazují příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), se výuky neúčastní a telefonicky nebo e-mailem dají tuto skutečnost škole na vědomí. 
Zároveň upozorňujeme, že je nutné průběžně sledovat aktuální opatření k situaci vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.