Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

VÝUKA OD 19. 4. 2021
Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. 4. 2021 o omezení provozu škol a školských zařízení je na středních školách od 19. 4. 2021 navíc k aktivitám povoleným od 12. 4. 2021, uvedeným v předchozí zprávě, možná osobní přítomnost žáků ve škole také na skupinových konzultacích žáků posledních ročníků studia a žáků ohrožených školním neúspěchem také z jiných než posledních ročníků. Žáci si domluví požadované konzultace s příslušnými vyučujícími.
 
 
VÝUKA OD 12. 4. 2021
Výuka Praktické školy dvouleté
Od pondělí 12. 4. 2021 budou žáci Praktické školy dvouleté docházet na prezenční vyučování podle platného rozvrhu hodin. Dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek – bude probíhat testování žáků.
Výuka autoškoly
Žáci, kteří přijdou na výcvik autoškoly, budou testování před jízdou na středisku Jirkov. Příchod na praktickou hodinu v autoškole je 30 minut před začátkem jízdy (časový prostor pro testování). Nezletilí žáci musí mít s sebou kontakt na zákonného zástupce.
Ostatní obory studia
U všech ostatních oborů studia pokračuje od 12. 4. 2021 do odvolání distanční výuka – teoretická i praktická.
Udržujte nadále kontakt se školou, nové informace sdělujeme na této webové stránce, ve webové aplikaci programu Bakaláři („E-žákovská knížka“) nebo prostřednictvím e-mailu.
 
 
UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY – ORGANIZACE MZ 2021
Aktualizované podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 podle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-3, termíny konání zkoušek společné i profilové části a další informace najdete zde nebo v nabídce Maturitní a závěrečné zkoušky / MZ 2021 – Organizační zabezpečení SŠTGA Chomutov.
 
OZNÁMENÍ PRO ZÁKAZNÍKY ŠKOLNÍCH ZAHRAD
Oznamujeme našim zákazníkům, že v roce 2021 se nebude na střediscích školy Jirkov a Kadaň prodávat sadba zeleniny a balkonových květin.
Děkujeme za pochopení.
 
 
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5. 1. 2021 č. j. MSMT-43073/2020-3, oddíl IV, písmeno a, b rozhodl ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou 39-41-L/01 Autotronik, 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 37-42-M/01 Logistické a finanční služby, 65-42-M/01 Hotelnictví a do nástavbového oboru studia 64-41-L/51 Podnikání.
 
VÝUKA OD 1. 3. 2021
Svým usnesením č. 200 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření rozhodla vláda ČR vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o pravidlech provozu škol a školských zařízení. Od 27. února 2021 do 21. března 2021 se nadále zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol na vzdělávání. Na SŠTGA Chomutov nadále probíhá teoretická i praktická výuka všech tříd všech oborů vzdělání distančně.

Číst dál...

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY KONČÍCÍCH 3. ROČNÍKŮ – ORGANIZACE ZZ 2021
Podmínky konání závěrečné  koušky ve školním roce 2020/2021 podle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3258/2021-1, termíny konání zkoušek a další informace najdete zde nebo v nabídce Maturitní a závěrečné zkoušky / ZZ 2021 – organizační zabezpečení SŠTGA Chomutov.
 
UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY – ORGANIZACE MZ 2021
Podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 podle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-1, termíny konání zkoušek společné i profilové části a další informace najdete zde nebo v nabídce Maturitní a závěrečné zkoušky / MZ 2021 – Organizační zabezpečení SŠTGA Chomutov.
 
VYDÁNÍ VÝPISU Z VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020/2021
V souladu s opatřením obecné povahy č. j. MSMT-46545/2020-1 ze dne 5. 1. 2021 sděluje SŠTGA Chomutov vzhledem k trvajícímu zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání dne 28. 1. 2021 obsah výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 elektronickou formou prostřednictvím on-line verze informačního systému školy Bakaláři („E-žákovská knížka“). O detailech a způsobu zobrazení informují své žáky a jejich zákonné zástupce jednotlivá střediska.
Vytištěné výpisy z vysvědčení budou žákům předány při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání, a žák se osobně dostaví do školy.
 
ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY A VÝUKY
OD 4. 1. 2021 DO ODVOLÁNÍ
Od uvedeného dne do odvolání probíhá na SŠTGA Chomutov u všech tříd a oborů vzdělání včetně praktické školy dvouleté distanční výuka, a to jak teoretická, tak i praktická.
Úřední hodiny pro veřejnost na všech střediscích: 7:00 - 12:00 hod.
Den otevřených dveří školy naplánovaný na sobotu 9. 1. 2021 se ruší.
Další informace o průběhu vzdělávání budou zveřejňovány průběžně podle aktuálních opatření na www stránce školy a také v on-line verzi programu Bakaláři („E-žákovská knížka“).
 
VÝUKA V OBDOBÍ PO 18. 12. 2020
V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 č. 1335 o přijetí krizového opatření, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol na vzdělávání na období 21. 12. 2020 – 23. 12. 2020, stanovilo MŠMT pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 jako volné dny. V těchto dnech nebude na SŠTGA Chomutov probíhat žádná výuka – teoretická ani praktická, prezenční ani distanční.

Číst dál...

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.